ב-3 באפריל 2018, ב-5 בבוקר, בית דין בעיר יו-שו העמיד למשפט את המתרגלת נינג טינג-יון תוך הפרת הליכי משפט. לעורך דינה ולמשפחתה לא נמסרה הודעה על מועד וזמן השימוע. למרות שהשופטת הבטיחה לגב' נינג שהיא תוכל להגן על עצמה, גב' נינג לא קיבלה הזדמנות לדבר באף רגע ממהלך המשפט.

גב' נינג טינג-יון

גב' נינג מפרובינציית היילונג-ג'יאנג נעצרה ב-15 באוקטובר 2017 בתחנת אוטובוס בדרכה לבקר את בתה בשנחאי. השוטרים סרקו את תעודת הזיהוי שלה שסומנה שהיא מתרגלת פאלון גונג. הם ערכו עליה חיפוש, מצאו אצלה ספרי פאלון גונג ועצרו אותה.

10 דקות לאחר תחילת המשפט השופטת נעלה את השימוע. גב' נינג מחתה על ההליך הבלתי חוקי וסירבה לחתום על רישומי המשפט. השופטת המכהנת במשפט רימתה את גב' נינג כשאמרה לה שאם היא תחתום על המסמך, הדיון יתקיים רק בין השופטת לבינה.

בלחץ סגל בית הדין ומבלי שתקרא בקפידה את רישומי השימוע, גב' נינג חתמה על המסמך וגילתה שכל השופטים יצאו לאחר מכן.

ב-6 בבוקר הוחזרה גב' נינג למרכז המעצרים ביו-שו, שם היא מוחזקת מאז אוקטובר. ראה פרטים בכתבה באנגלית: Falun Gong Practitioner Held Illegally for Four Months

למשפחתה של גב' נינג נודע על המשפט רק כעבור שבוע, ב-10 באפריל. עורך דינה שגר בעיר אחרת מיהר לבית הדין ודרש להיפגש עם השופטים. כשפקיד בית הדין צלצל לשופטת, עורך הדין שמע אותה צועקת בטלפון. לאחר מכן נאמר לו שהיא מסרבת לפגוש אותו.

עורך הדין של גב' נינג עומד בפני הפרעות ממושכות בייצוג לקוחתו והמחלקה המשפטית שלחה אותו ב"לך ושוב", הנה וחזור ממקום למקום.

בית הדין ביו-שו נוהג תמיד לחסום בפני עורכי דין מידע על מסמכי תיקים משפטיים של מתרגלי פאלון גונג. אולם השופטת סון לי שכיהנה במשפט של גב' נינג, אפשרה בינואר 2018 לעורך הדין שלה לעיין במסמכים בפעם הראשונה מזה שנים רבות. אולם זמן קצר לאחר מכן בית הדין הוריד את השופטת סון מהתיק ומינה שופטים חדשים בתיק של גב' נינג. כשעורך הדין התקשר שוב לבית הדין, הגישה שלו לתיק בוטלה וסירבו ליידע אותו מיהם השופטים החדשים.

בביקורו האחרון בבית הדין, אנשי הסגל אמרו לו את שמות שלושת השופטים החדשים האחראים על התיק של גב' נינג. אולם כשחזר לעיר מגוריו נודע לו ממחלקת המשפטים המקומית ששלושת השופטים האלו אינם אחראים על התיק.