בית הדין של נפת אן-יאנג, פרובינציית הה-נאן, גזר ב-18 בינואר 2018 ארבע שנים בכלא על מר לי צ'ואן-גווי בשל אמונתו בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. בית הדין לא הודיע על כך למשפחתו ולעורך דינו, תוך הפרה בוטה של הליכי משפט. מר לי נשלח לכלא ג'נג-ג'ואו בעיר שין-מי.

לשאלת המשפחה מדוע גזר הדין של מר לי נשמר בסוד, נאמר להם על ידי סגל בת הדין, שזה מפני שמידע על המשפט הועלה לאתר מינג-הווי.

מעצר ומשפט

מר לי בן 58 מהכפר פו-צ'נג נעצר ב-11 ביוני 2017 בעיירה ג'יאנג-צ'ון כששוחח עם אנשים וחילק להם עלונים לגבי הפאלון גונג. למחרת היום נערכו בביתו חיפוש וביזה. המשטרה החרימה משם ספרי פאלון גונג וחומרי מידע.

ב-23 ביוני הועבר מר לי ממרכז מעצר למרכז המעצרים של נפת אן-יאנג.

בבוקר ה-31 באוקטובר 2017 הועמד מר לי למשפט בבית הדין של אן-יאנג. השימוע ארך שעה כש-4 מבני משפחתו נכחו בו.

עורך הדין של מר לי כפר באשמתו והצהיר שאין כל חוק בסין המצהיר שתרגול בפאלון גונג הוא פשע. הוא עמד על כך שאין זה בניגוד לחוק שמר לי שוחח עם אנשים על אמונתו הרוחנית או החזיק בספרי פאלון גונג. גם מר לי עצמו העיד כיצד זכה להיתרם רבות מתרגול בפאלון גונג, ועל החשיבות לעזור לציבור ללמוד את העובדות על השיטה וכיצד היא נרדפת.

במהלך כל טיעוני ההגנה ועדותו של מר לי לא הובעו התנגדויות כלשהן מצד השופט או השוטרים. לאחר מכן נעל השופט את הליכי השימוע והודיע שגזר הדין יינתן במועד עתידי.

כפי שהוזכר, ב-18 בינואר 2018, כעבור חודשיים, גזר בית הדין בחשאי את גזר דינו של מר לי מבלי להודיע למשפחתו או לסנגורו.