יופי הפאלון דאפא ב"לילה בריאות" בפארק הרצליה 2011

מאת מתרגלת של פאלון דאפא (פאלון גונג) מישראל

גם השנה מתרגלי הפאלון דאפא (פאלון גונג) הוזמנו להציג את השיטה ואת היופי שלה על דשא פארק הרצליה בפסטיבל "לילה בריאות", ב-8 בספטמבר 2011.

באירוע הייתה פינה של קיפול לוטוסים מנייר צבעוני. אנשים מכל הגילאים, במיוחד ילדים, למדו ממתרגלות פאלון דאפא להכין פרח יפהפה עם סימנייה שכתוב עליהן "אמת-חמלה-סובלנות" .

פרח הלוטוס הוא סמל לאדם המטפח את לבו. פרח הלוטוס גדל במים עכורים ומלאי בוץ, אך הוא עולה מתוך הבוץ כשהוא נקי וצחור, כך שפרח הלוטוס הוא סמל לאדם המטפח את לבו למוסריות ודוחה מעצמו את ה"בוץ".

לא ידעתי לקפל פרח לוטוס, ולכן ישבתי בעצמי לללמוד איך עושים זאת, אחת ממתרגלות הפאלון דאפא שהדריכה הסבירה לי שצריך לקפל מכל הלב ולעשות את זה ישר ומדויק, כי ככל שעושים את זה מכל הלב, ישר ומדויק, הפרח יוצא יפה יותר. מתוך זה הבנתי כיצד העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות" מתבטאים גם בקיפול של הלוטוס. חוויתי את האמת המתבטאת בדיוק של העבודה, את הסובלנות שנדרשה ממני כדי לדייק, ואת החמלה שנדרשה כדי לעשות זאת מכל הלב.

אפשר היה גם לראות איך זה מתבטא אצל האנשים, ובמיוחד אצל הילדים, שישבו וקיפלו בתשומת לב.

תרגול של המדיטציה (תרגיל 5). תלמידי הפאלון דאפא מדגימים לקהל את היופי של חמשת התרגילים של השיטה. בתרגיל החמישי יושבים במדיטציה עם רגליים מצולבות ואפשר לראות את השלווה והיופי על פניהם של המתרגלים

פינה של קיפול לוטוסים מנייר צבעוני

מתרגלות פאלון דאפא שהן רקדניות רקדו ריקודים שמקורם בתרבות הסינית, עם לבוש אותנטי. אחד הריקודים נקרא "פרח הלוטוס". תחילה הן רקדו על הדשא, ולאחר מכן הופיעו גם על במת האירוע. בין הריקודים הן הסתובבו בקהל וחילקו עלונים של השיטה והבהירו לאנשים את המתרחש בסין. הן גם החתימו על עצומות הקוראות להפסקת הרדיפה של הפאלון דאפא בסין.

תרגול של המדיטציה (תרגיל 5). תלמידי הפאלון דאפא מדגימים לקהל את היופי של חמשת התרגילים של השיטה. בתרגיל החמישי יושבים במדיטציה עם רגליים מצולבות ואפשר לראות את השלווה והיופי על פניהם של המתרגלים

תרגול של המדיטציה (תרגיל 5). תלמידי הפאלון דאפא מדגימים לקהל את היופי של חמשת התרגילים של השיטה. בתרגיל החמישי יושבים במדיטציה עם רגליים מצולבות ואפשר לראות את השלווה והיופי על פניהם של המתרגלים

מתרגלות פאלון דאפא שהן רקדניות רקדו ריקודים שמקורם בתרבות הסינית, עם לבוש אותנטי. אחד הריקודים נקרא "פרח הלוטוס". תחילה הן רקדו על הדשא, ולאחר מכן הופיעו גם על במת האירוע. בין הריקודים הן הסתובבו בקהל וחילקו עלונים של השיטה והבהירו לאנשים את המתרחש בסין. הן גם החתימו על עצומות הקוראות להפסקת הרדיפה של הפאלון דאפא בסין.

פינה של קיפול לוטוסים מנייר צבעוני

herz3.s

הרקדניות שהן מתרגלות של שיטת הפאלון דאפא מבטאות את היופי הפנימי של השיטה הסינית העתיקה

אחת הרקדניות מבהירה את האמת לגבי הרדיפה של הפאלון דאפא (פאלון גונג) בסין

אחת הרקדניות מבהירה את האמת לגבי הרדיפה של הפאלון דאפא (פאלון גונג) בסין