(Clearwisdom.net) ה-13 במאי היה יום הפאלון דאפא העולמי. לרגל חגיגות יום הפאלון דאפא העולמי ה-12, מתרגלי פאלון דאפא בניו יורק קיבלו מכתבי ברכות ואיחולים מצד חברי מועצת הנבחרים של מדינת ניו יורק, כולל מכתב מחבר המועצה פיל בויל, המחוז ה-8, וחבר המועצה דיוויד ג. מקדונו, המחוז ה-19.

 

מועצת הנבחרים

מדינת ניו יורק

אולבני

10 במאי 2011

לכל מתרגלי הפאלון דאפא בשלושת המדינות,
אני כותב כדי לברך אתכם לכבוד יום הפאלון דאפא העולמי ה12, יום שישי ה-13 במאי, 2011, ולהצטרף לחגיגות של כל מתרגלי הפאלון דאפא,  משפחותיהם וחבריהם ברחבי העולם ביום הזה.

שיטת התרגול של הפאלון דאפא ותורתה המלמדת להתחשב באחרים בכל זמן ועת ולהיות אנשים טובים נחוצים עתה יותר מתמיד. עקרונותיה של אמת, חמלה, וסובלנות הם מרכיבים חיוניים לשלום והבנה גלובליים, והם חלק מן הערכים האוניברסליים שלנו.

אני מצפה ליום שבו כל הממשלות יכבדו את זכויות האדם של מתרגלי הפאלון דאפא ויום הפאלון דאפא העולמי באמת ייעשה לאירוע כלל-עולמי.

שוב, ברכות ואיחולי חגיגה נפלאה!

בכבוד רב,

פיל בויל ,
המחוז השמיני של מועצת הנבחרים

纽约州第八区众议员比尔•博伊尔的贺信

מועצת נבחרי מדינת ניו יורק

תעודת הוקרה

מועצת נבחרי מדינת ניו יורק, מתוך הכרה להישג של

יום הפאלון דאפא העולמי ה-12

בזאת מציג את תעודת ההוקרה.

תאריך: 13 במאי 2011

דייויד ג. מקדונו

חבר מועצת הנבחרים

המחוז ה-19

纽约州第十九区众议员大卫•麦克多诺的贺信