(Minghui.org)

15 ביוני 2000

הודעה מאת עורכי אתר מינג-הווי:

המאמר אותנטי השני החדש של מאסטר לי מאז 22 ביולי 1999 יתפרסם תוך מספר ימים

אם למורה (מאסטר לי הונג-ג'י) יהיו מאמרים חדשים לפרסום, הם יתפרסמו באתר מינג-הווי. מאמרים שלא יתפרסמו באתר מינג-הווי ויעברו מיד ליד במחתרת – הם כולם זיופים. אם יהיה שינוי בהליך שתואר, אתר מינג-הווי יפרסם הודעה על השינוי.

המורה מתייחס בתשומת לב רבה לכל אתרי האינטרנט של הדאפא, במיוחד לאתר מינג-הווי, המתוחזק על ידי מתרגלים מצפון אמריקה. אם איזה שהוא תוכן לא ראוי יתפרסם באתר מינג-הווי, המורה יעזור לתקן זאת. לכן על התלמידים לשים לב לגישה של אתר מינג-הווי בכל העניינים החשובים.

המורה אמר: 

"זה לא שאתר מינג-הווי לא עושה טעויות, אבל, בעניינים חשובים, המתרגלים חייבים לשים לב לגישה של אתר מינג-הווי. המטרה של פרסום התמונה שלי והמאמר "הלב מתעורר בעצמו" במינג-הווי, הייתה כדי לבנות עבור המתרגלים אתר אינטרנט שניתן לסמוך עליו".

בנוסף, המורה יפרסם מאמר חדש בעוד יום או יומיים.