(Munghui.org) 14 ביולי 2000

מאז שדברי מאסטר לי הונג-ג'י:

"בעניינים חשובים, המתרגלים חייבים לשים לב לגישה של אתר מינג-הווי"

הופצו למתרגלים מסביב לעולם, קיבלו עורכי הבולטין של הפאלון דאפא מספר מכתבים ממתרגלים בסין המבקשים הבהרות. בתשובה לכמה משאלות המתרגלים כיצד להתייחס לאתר מינג-הווי ולמאמרים המתפרסמים בו, עורכי הבולטין מצרפים להלן את המידע החשוב הבא:

1. החל ב-25 באפריל 1999, מרכזי הסיוע ואתרי התרגול בכל סין נתקלו בנזקים חמורים עקב ההתקפות הפראיות מהכוחות הרעים. במצב זה הוקם אתר Minghui.org. מאז שהוקם לפני כשנה, האתר לקח על עצמו את תחומי האחריות הבאים: לקשר בין תלמידי הדאפא מסביב לעולם, להפיץ מידע על הדאפא, ולחלוק הבנות ורעיונות של מתרגלים. למרות שרוב המאמרים שפורסמו באתר מינג-הווי הם הבנות אישיות של מתרגלים אינדיווידואלים, קיימת קבוצת מתרגלים האחראית על העריכה, ההגהה והאישור של מה שנכתב.

2. מאז הקמתו, אתר מינג-הווי נתמך ומוגן על ידי מתרגלים ברחבי העולם ומהימן עליהם. לכן הממשלה הסינית עושה כל מאמץ להרוס את אתר מינג-הווי. הממשלה הסינית פרצה באופן ישיר לאתר מינג-הווי פעמים רבות לאחר שניטרה את אתר מינג-הווי, שלטה על הגישה אליו, וחסמה אותו ברשת האינטרנט בסין,. הממשלה הסינית הורתה למרגלים להפיץ שמועות כדי לעורר בלבול מבוכה וכאוס בין קוראי אתר מינג-הווי כדי להפריע ולשבש את ההפצה של מידע דאפא חשוב. אבל, לאחר עזרה מצד מתרגלי הדאפא בכל העולם, ובמיוחד של המתרגלים בצפון אמריקה ובסין, הצלחנו תחת נסיבות קשות לעבור דרך סוגים שונים של חסימות קשיים ומכשולים. לכן אתר מינג-הווי הצליח להתפתח היטב וביציבות, ונעשה למקור האמין של המידע של פאלון דאפא למתרגלים ולחברה.

3. ב-19 בינואר 2000 מאסטר לי פרסם תמונה באתר מינג-הווי שכותרתה "מאסטר לי מתבונן מההרים בשקט בעולם האנושי אחרי שעזב את ניו יורק בעקבות אירועי ה-20 ביולי 1999". זאת הייתה הפעם הראשונה שמאסטר לי הביע לכל המתרגלים את התייחסותו כלפי מינג-הווי. מאז ואילך, כל המאמרים החדשים שמאסטר לי פרסם פורסמו קודם כל באתר מינג-הווי.

4. ב-15 ביוני 2000 אתר מינג-הווי הונחה למסור הודעה מוקדמת על מאמר העומד להתפרסם. ההודעה מכריזה בפעם הראשונה על מילותיו של מאסטר לי:

"זה לא שאתר מינג-הווי לא עושה טעויות, אבל, בעניינים חשובים, המתרגלים חייבים לשים לב לגישה של אתר מינג-הווי. המטרה של פרסום התמונה שלי והמאמר "הלב מתעורר בעצמו" במינג-הווי, הייתה כדי לבנות עבור המתרגלים אתר אינטרנט שניתן לסמוך עליו".

כעת כל אתרי הדאפא, במיוחד אתר מינג-הווי ממשיכים לבצע משימות היסטוריות חשובות. כיום התופעה הקוסמית המיוחדת – עבור כל תלמיד, הן בסין והן מחוצה לה – שהיא "הבהרת האמת לאנשים ברחבי העולם" נעשתה למשימה החשובה ביותר של "לעזור למורה בעולם האנושי". עכשיו זה גם הרגע ההיסטורי החגיגי שבו כל התלמידים האמיתיים מטפחים "לקראת השלמות המלאה". לכן בתוך הסביבה המסובכת והקשה, זה הכרחי ובדחיפות רבה, שעל כל המתרגלים לדעת באופן יסודי ומעמיק על אודות החומרים המפורסמים באתר מינג-הווי, ועליהם להפיץ אותם באופן נרחב.