(Minghui.com) מאז שאתר מינג-הווי נפתח, האתר מותקף באופן מרושע כל אימת שאנחנו מגיעים לתקופה היסטורית קריטית. זה גם מה שקורה מאז ה-20 ביולי. אמנם כל התקפה גרמה לסבב נוסף של מצוקות ושיפור בטיפוח של כולם, זה גם ללא ספק יצר מצבים לא נוחים בעליל מבחינת זרימת המידע הן לקהל הקוראים, הן למתרגלים המגישים מאמרים והן לאלה שעובדים על אתר מינג-הווי.

כדי להתגבר בצורה טובה על ההפרעות אנחנו מקווים שהמתרגלים האלה מחו"ל שיש להם את התנאים לכך יהיו מתואמים אתנו על בסיס השיטות הבאות:

1. הקמנו תיבת אי מיילים של עורכים הפתוחה לקהל הקוראים הכללי. לפני שתיבת האי מיילים הקיימת תשוקם, אנא שילחו את המאמרים שלכם לתיבת האי מיילים החדשה כדי שנוכל להיות בקשר.

הכתובת החדשה תיבת האימיילים של העורכים היא: eng-article@minghui.org.

2. אם שתי תיבות האימיילים של העורכים eng_editor@minghui.ca ו eng-article@minghui.org ייפרצו, אנא שילחו את מאמריכם לאגודות פאלון דאפא המקומיות ובקשו מאלה האחראים באגודות הדאפא למסור אותם לעורכי מינג-הווי.

3. אם תתרחש התקפת פתע, הקוראים מתבקשים לכתוב לשתי אתרי כתובות האימיילים ולאתרי המַרְאָה (mirror sites) כדי שיוחלפו ולהיות בשימוש אם תתרחש תקלה.

אתרי מינג-הווי המוכרזים הם:

 האתר הראשי minghui.ca English: minghui.ca/eng.html

אתר מַרְאָה minghui.org minghui.org/eng.html

ואתר מַרְאָה minghui.cc minghui.cc/eng.html

(אתר מַרְאָה בעל תווים סינים מסורתיים) minghui.org/index_b5.html

4. הכינו לעצמכם רשימות אימייל אמינות ובטוחות. מעת לעת כווצו מאמרים ומסמכים כמסמכי zip ושילחו אותם לקוראים הרבים בסין ולאזורים אחרים היכן שקשה לגשת לאתרי מינג-הווי.

תודה על שיתוף הפעולה!