ה-1 בינואר 2001

(Minghui.org) אחרי פרסום הרצאת פא בוועידת הפא באזור "האגמים הגדולים" בצפון אמריקה של המאסטר, כמה מהתלמידים שכתבו הצהרות חרטה התחרטו על כך שוב ושוב בכאב רב, ובה בעת נעשו פסימיסטים. זה משקף את חסרונם בלימוד פא מעמיק והיעדר רוגע ואיפוק.

כל התלמידים שלא פעלו היטב במחנות עבודה בכפייה הכתימו כבר את הטיפוח שלהם עצמם. אבל אין זה אומר שהם לא יוכלו עוד להגיע לשלמות. תיקון הפא ממשיך עדיין, הטיפוח לא הסתיים והמאסטר רב החסד שלנו עדיין ממתין לתלמידים שמסיבות שונות לא פעלו היטב שידביקו את הפער. בין אם ניתן או לא ניתן להגיע לשלמות תלוי בכיצד התלמידים עצמם יתייחסו לנתיב בו הם הולכים מכאן ואילך, וכיצד הם יפצו על ההפסדים שגרמו לדאפא בשל התנהגותם הבלתי נאותה.

כל הישויות שהצליחו להיוולד בתקופת הזמן שבה הדאפא נפוץ בצורה נרחבת בעולם האנושי הם אנשים עם גורל שנקבע מראש; קשה עוד יותר להיתקל בהזדמנות של עשרות אלפי שנים לתרגל טיפוח של תיקון הפא. הוקירו את עצמכם ותרגלו טיפוח באופן קבוע, הכפילו את מאמציכם כדי לפצות ולהדביק את הפער בתהליך תיקון הפא."מסכים לדברים"


לי הונג ג'י

ה-1 בינואר 2001