) בראשון בינואר 2001 המאסטר פרסם מאמר חדש, מעבר לגבול הסובלנות שבו הוא מסביר לנו על עיקרון פא שמעולם לא דובר עליו בעבר. כמה מהמתרגלים התרגשו לאחר שקראו את המאמר. בקשר לזאת נזכיר לכולם ברצינות שאין להבין את מאמרי המאסטר בדרך קיצונית. כשהמאסטר מלמד את הפא, כל הישויות, כולן, בכל רמה מקשיבות. דברים רבים צריכים להיעשות על ידן. על תלמידי הדאפא שמטפחים בעולם האנושי לשמור תמיד על השין-שינג, להמשיך: "לאמת את הפא ברציונליות, להסביר את המצב האמיתי באמצעות חוכמה, להפיץ את הפא עם חמלה כדי להציל את אנשי העולם", ופעלו היטב בכל מבחן מהמבחנים שאנו אמורים לעבור במהלך הטיפוח.