(Minghui.org)

בזמן הפסטיבל של תרבות סין בשבוע האסיה-פסיפיק בברלין, ערכו המתרגלים הגרמנים תערוכת צילומים בשם: "מסע הפאלון דאפא" שנמשכה 12 יום בכיכר שמול העירייה. התערוכה הסתיימה בהצלחה ב-30 בספטמבר. תערוכת הצילומים "מסע הפאלון דאפא" נמשכה בערים אחרות בגרמניה.