(Minghui.org)

מתרגלת דאפא בת 55 נלקחה על ידי שוטרים לתחנת המשטרה, לאחר שנמצאה מכינה חומר כתוב להבהרת האמת. המתרגלת נשארה שלווה מאד ולא חשה שום חרטה או שנאה. היא הסבירה חזור והסבר את האמת לגבי הדאפא לשוטרים ששמרו עליה, מנסה לעורר את מצפונם.

מאוחר יותר, הם הרשו לה לנוח, אבל קור הסתיו והיתושים מנעו מהשוטרים לישון. בשתיים או שלוש לפנות בוקר עדיין לא יכלו השוטרים להירדם. כשהבחינה בזה, היא אמרה להם: "הסתכלו עלי, יושבת פה בלי להזיז את ידי ורגלי. שום יתוש לא עוקץ אותי ואינני מרגישה בקור. אתם יכולים להביא כסאות ולשבת סביבי". בהתחלה איש מהשוטרים לא האמין לה. רק אחד התקרב לנסות. בשעה שהתקרב, הוא שם לב שאיננו מרגיש יותר בקור - איזה פלא! ואז שאר השלושה הצטרפו אליו, וכתוצאה מכך, איש מהם לא חש יותר בקור וגם היתושים הפסיקו לעקוץ אותם.

אחרי הלילה הזה, כל ארבעת השוטרים היו משוכנעים לחלוטין מעומק לבם. הם אמרו שזה נס! במשך הימים הבאים יותר מתרגלים הובאו לתחנת המשטרה. כיוון שהשוטרים כבר ידעו כולם שמתרגלי דאפא הם אנשים טובים, הם עזרו ככל שיכלו. הם ארגנו כך, שכל המתרגלים חזרו לבתיהם.

8 באוקטובר 2001