(Minghui.org)

השנה החדשה מתקשרת וחנויות ספרים החלו למכור כרטיסי ברכה מסוגים שונים. גם המתרגלים בסין עיצבו כמה סוגים של כרטיסי ברכה כדי שעמיתינו המתרגלים יוכלו לבחור ולהכין בהתאם להעדפותיהם עבור קבוצות שונות של אנשים.

1. חיזרן (במבוק)

כרטיס ברכה:Download WORD zip file 118KB Download PDF Print version

עיצוב עטיפה:

2. פרחי שזיף חורפיים.

כרטיס ברכה:Download WORD zip file 151KB  Download PDF Print version 

עיצוב עטיפה:

3. רועת צאן צעירה

כרטיס ברכה:Download WORD zip file 177KB  Download PDF Print version 

עיצוב עטיפה:

4. ילד קטן

כרטיס ברכה:Download WORD zip file 198KB  Download PDF Print version 

עיצוב עטיפה:

5. ילדים עם פנסים

כרטיס ברכה:Download WORD zip file 169KB  Download PDF Print version 

עיצוב עטיפה:

6. ילדים עם פצצות תאורה

כרטיס ברכה:Download WORD zip file 220KB  Download PDF Print version 

עיצוב עטיפה:

7. ציפור יושבת על חוטים

כרטיס ברכה:Download WORD zip file 126KB  Download PDF Print version 

עיצוב עטיפה:

8. ציפור יושבת על חוטים

כרטיס ברכה:Download WORD zip file 126KB  Download PDF Print version 

עיצוב עטיפה: