(Minghui.org)

מתרגלים יוונים

למעלה ממאה מתרגלי פאלון דאפא, בעיקר מטייוואן ומיוון ערכו בהצלחה סדרה של פעילויות ברחבי אתונה מה-24 עד ל-30 במארס. בנוסף לפעילויות שתוכננו, אפשר היה לראות את המתרגלים בבגדים הייצוגיים שלהם, בצבעים צהוב וכחול של פאלון דאפא, תרגלו וחילקו עלונים בקבוצות קטנות במקומות ידועים שונים. כמעט 60,000 עלונים חולקו במהלך הזמן הזה. להרבה אנשים בעלי קשר גורלי הייתה הזדמנות להכיר את הפא בימים האלה. הזמנו אותם להשתתף בתרגול בבוקר וחלק מהם הגיע.כל יום התחיל בתרגול קבוצתי בבוקר בכיכר עם חנויות סיניות רבות והרבה אנשים סינים. בכל יום, כשהתחלנו היה מעונן, אבל אחרי זמן קצר השמש התחילה לזרוח. תרגלנו במשך שעתיים ושלחנו מחשבות חיוביות.