(Minghui.org)

באיסלנד, מעט לאחר 6 בבוקר ב 11 ליוני 2002 26 תלמידי דאפא מצפון אמריקה נעצרו בצורה חסרת הגיון על ידי אגף המכס האיסלנדי ל 18 שעות. במהלך השעות האלה המתרגלים טיפחו את עצמם ללא הפסקה ושלחו מחשבות נכונות כדי לחסל את גורמי הרוע בממדים אחרים. הם שוחררו לאחר מכן.

מתרגלים עם דמעות בעיניהם מחזיקים תמונות של עמיתיהם המתרגלים המעונים למוות בסין ומבהירים את האמת למפקד המשטרה.

לפני שהמתרגלים הגיעו לאיסלנד, המשטר של ג'יאנג כבר חילק למשטרה חומר משמיץ כנגד מתרגלי הפאלון גונג. עם אמונה נכונה וחמלה המתרגלים הבהירו את האמת לשוטרים. כל השוטרים שינו את גישתם. במהלך החלפת המשמרות ולפני שהלכו הביתה רבים מהם ביקשו מהמתרגלים חומר המבהיר את האמת.

כתבים שבאים לראיין רואים את המתרגלים מתרגלים את התרגילים ומייד לומדים את התנועות לפני שהם עורכים את הראיונות. שני המערביים שבשורה הראשונה הם הכתבים.

המתרגלים מחלקים וידאו דיסקים המבהירים את האמת. אנשים מחכים להם בקוצר רוח והמראה היה מרגש.האיסלנדים באים בהתנדבות לתמוך בנו ולומדים את התרגילים. עוקבים בצורה טובה אחרי המתרגלים. השוטרים נרגעו הם סומכים עלינו מאד.

האיסלנדים מגיעים בהתנדבות לתמוך בנו הם אומרים לשוטרים "בואו לעצור אותנו אנחנו גם מתרגלים פאלון גונג".

עורך הדין אמר למתרגלים "העם האיסלנדי לא מסכים עם החלטת הממשלה. אתם יודעים שהמקומיים תומכים בכם מאד.


השעה 1 לפנות בוקר, מפקד תחנת המשטרה אמר לנו "כעת אתם חופשיים אתם יכולים ללכת לאן שתירצו" המתרגלים הכינו את הכל והחזירו את הכיתה למצבה הראשוני. הכיתה נראתה נקיה ומסודרת. השוטרים התרגשו מהתנהגות המתרגלים. הם אמרו הרבה מילות תודה והצטלמו אתנו בצורה חברית. עזבנו את בית הספר בשמחה. שם היינו במעצר במשך 18 שעות.