(Minghui.org)

יוצרת הציורים הללו אינה אומנית מקצועית, אבל נהנית לצייר. לאחר שהחלה לתרגל פאלון דאפא, העין השלישית שלה נפתחה. הציורים הללו מייצגים מחזות שראתה באמצעות העין השלישית שלה.