(Minghui.org)

ב-20.7.02 חל יום השנה השלישי לתחילת הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין. מתרגלי השיטה הישראלים בילו חלק גדול מהיום הזה בתל אביב בתרגול ובחלוקת עלונים לעוברים ושבים שבמקום. בין השאר צעדו המתרגלים לאורך חוף הים, תרגלו על הים וסיימו את יום הזיכרון בהדלקת נרות מול שגרירות סין בתל אביב.

2002-7-26-tlv720_4[1]a 2002-7-26-tlv720_5[1]a