(Minghui.org)

שמחנו מאד לשמוע על יסודה של עמותת הפאלון-דאפא הספרדית. הפאלון-דאפא היא החוק האמיתי והיא מעניקה תועלות רבות לכל האנשים. לכן זה תמיד גורם אושר להיווכח בהתפשטות החוק-הגדול ברחבי העולם. העולם זקוק ל"אמת-חמלה-סובלנות"

איחולינו הלבביים לעמותת הפאלון-דאפא הספרדית. הבה נטפח ונמלא את תפקידנו ביחד בתיקון הפא. עמותת הפאלון-דאפא הישראלית.