(Minghui.org)

במהלך ביקורי במדינות הבאלטיות, במשך ביקורו של ראש הרשע ביוני, סייעתי בעבודה מול התקשורת בלטביה, אסטוניה וליטא. במשך יותר מעשרה ימים הזדמן לי להכיר את גב' דאי ובתה בת השנתיים - פא דו, שכעת מתגוררות באוסטרליה. גב' דאי בילתה שעות רבות מספור בהבהרת העובדות לעיתונאים לגבי האופן בו המשטרה הסינית עינתה את בעלה למוות, רק משום שתירגל פאלון גונג. גב' דאי ופא דו הקטנה, שיקפו באופן ברור את כוחה של הפאלון דאפא, כיוון שלמרות שהן חוו אובדן נורא כל כך, הן מסוגלות לדבר ביושר בשמה של האמת.

ערב אחד, במלון בליטא, גב' דאי ומספר מתרגלים נוספים לימדו את פא דו הקטנה את מדיטציית הישיבה ואת תנוחות הידיים לשליחת מחשבות נכונות (היא כבר ידעה כיצד לאמר את הסיסמאות). כמו רבים ממתרגלי הדאפא הצעירים, היה מדהים לראות כיצד פא דו הקטנה ביצעה את התנועות באופן טבעי.

גב' דאי ומתרגל נוסף מלמדים את פא דו את מדיטציית הישיבה

גב' דאי מלמדת את פא דו את תנוחות הידיים של המדיטציה בישיבה

פא דו שולחת מחשבות נכונות בעזרת תנוחת הלוטוס

פא דו יושבת בתנוחה המסיימת