(Minghui.org)

ווּ לינג-שיה, 37, נפטרה ב-27 ביולי, 2002. בגופה היו צלקות המעלות מוגלה ובצקת חמורה בבטנה. היא הותירה אחריה את בנה בגיל העשרה ואת הוריה בגיל ה-70. מותה הוא עוד טרגדיה שנגרמה על ידי הרדיפה העקובה מדם שעורך שלטונו של ג'יאנג.

במאי 2001, עצרה המשטרה המקומית את ווּ לינג-שיה בעת שביקרה אצל ידידה המתרגל. היא נעצרה ונשלחה למרכז המעצר של שואנג-יא-שאן, שבו הייתה במאסר באופן לא חוקי במשך חודש ימים. ב-2 ביולי, 2001 היא הועברה למרכז לעבודה בכפייה שי-גה-מוּ בעיר ג'יאה-מוּ-סי, שם עונתה באכזריות במשך תקופת זמן ארוכה בלי לקבל טיפול רפואי ומצבה החמיר. זה גרם לה לחלות בשחמת הכבד ומיימת. היא נשלחה הביתה אחרי שהייתה במאסר שנמשך לכל אורך השנה, ונפטרה ב-27 ביולי, 2002.

וו לינגשיה ובנה

תמונה של ווּ לינג-שיה במרכז לעבודה בכפייה ג'יאה-מוּ-סי, היכן שנשחתה באופן אכזרי ע"י העינוי