(Minghui.org)

יום שני, 2 ספטמבר, 2002 ; עמוד A22

לפני מספר ימים פעיל איידס מרכזי בסין נעלם. בארצות רבות, מקרים שכאלה היו מעוררים דאגות בדבר מצבו של הפעיל או חשש ממעשה לא כשר. בסין, ההנחה היא שוואן יאן-האי הושם בבית סוהר בשל היותו גלוי מידי בכל הנוגע לאסון האיידס שהמדינה (סין - המתרגמים) עומדת בפניו. איש לא הופתע מכך שהמשטרה הובילה את ד"ר וואן לכלא מבלי לספר לאיש.

כדאי לקחת מקרה זה בחשבון מכמה סיבות היות וממשל בוש יוצר קשרים קרובים יותר עם המשטר הקומוניסטי בסין. הנשיא בוש העניק את אחת מחוותיו לנשיא ג'יאנג זאמין, שיבקר בחודש הבא (בארצות הברית - המתרגמים).

[...]

מהו הדבר שגורם למר בוש להרגיש כזאת תחושת ביטחון ואמון בשלטון שהוא חשאי בצורה כה בלתי חדירה? הקומוניסטים של סין לא מרגישים כל צורך להסביר את פעולות אנשיהם, לא רק ברמת הרחוב - ברמה של העלמת אזרחים גולים ובשרפת כנסיות ועינוי מתרגלי פאלון גונג - אלא גם באשר לשאלות הגדולות ביותר. האמונה היא שסין מתקרבת לשינוי שלטון בנובמבר, שבו מר ג'יאנג זמין בן ה- 76, יעניק את השלטון לסגן הנשיא הו ג'ינטאו 59 - אבל, ייתכן שלא. ייתכן שמר ג'יאנג מתמרן כדי להמשיך ולהחזיק בשלטון, אם לא במעמדו הרשמי - או שוב, ייתכן שלא. מחוץ לעילית קטנה, אף אחד יודע; לא ברור גם לאיש אם מר ג'יאנג ומר הו מחזיקים בדעות שונות בנושאים החשובים. אך עדיין גורל 1.2 מיליארד סיניים, שלא לדבר על אופי היחסים שלהם עם שאר העולם, תלויים בתמרונים הלא שקופים האלה.

[...]

מסקנה בולטת נוספת הנובעת מהיעלמות ד"ר וואן, מלבד אווירת הסודיות, היא איך קצרה הראייה של מדיניות השלטון. כשהיא עומדת בפני משבר איידס בסגנון אפריקאי שיכול להשמיד חלק ניכר מהאוכלוסייה והכלכלה, כל ממשלה המסתכלת קדימה הייתה מקדמת בברכה את המאמצים של פעילים מסוג זה. אבל מר ג'יאנג וידידיו דואגים יותר למוניטין שלהם. חדשות בדבר אסון איידס בסין, ככלות הכל, עלולים לקלקל מנגל אצל משפחת קרופורד.