(Minghui.org)

קיבלתי את הפא (החוקים והעקרונות של פאלון גונג) לפני שלוש שנים. אחרי שלמדתי את הפא, הן הגוף והן הנפש שלי, חוו שינויים דרמתיים. הבנתי שזה אושר כה אדיר להיתקל בפא הגדול של היקום בתקופת חיים זו. בהמשך מוצגת התנסותי המופלאה בקבלת הפא.

מאז שהייתי צעיר, מצבי הבריאותי תמיד היה נורא. לאחר שגדלתי, תמיד הוטרדתי מבעיות לב וכליות. המרירות שסבלתי אינה ניתנת לתיאור והרגשתי כאילו אני כבר מת. אחר כך, פגשתי מורה של יואן טנטריזם. כשניפגשנו דיברנו כאילו אנו מכירים אחד את השני כבר המון זמן. באוגוסט 1998, מורה הטנטריזם הזה בן ה - 98 היה חולה ומרותק למיטה. הייתי מאד עצוב. בכל אופן, הוא אמר לי: "אל תדאג, יהיה לך מורה." אז, לא הוארתי למה שהוא אמר ולא הצלחתי לתפוס למה התכוון. בשבוע שלאחר מכן, כשהלכתי לבקר אותו בבית החולים, הוא האיץ בי לרכוש דירה הממוקמת בדרך "רניי" או בדרך "קסיניי". אמרתי לו שאין לי כסף לקנות כזו. לאחר מכן, בכל פעם שהלכתי לבקר אותו, הוא התעניין לגבי קנייה של דירה. כתוצאה מכך, לאחר שהוא שיכנע אותי במשך יותר מחודש, התחלתי לחפש ברצינות דירה ליד דרך רניי ודרך קסיניי. כיוון שמאוד חששתי מהחום, התעניינתי רק בדירות הפונות לצפון או לדרום, כי דירות כאלו אמורות להיות קרירות יותר.

באופן בלתי צפוי, כשהלכתי שוב לפגוש את המורה לטנטריזם, עוד לפני שאמרתי משהו הוא אמר לי: "הדירות האלו הן לא מה שאתה צריך ודילגת על דירה אחת." נדהמתי, "האם אתה מתייחס לזו הפונה למזרח? היא תהיה חמה מדי בשעות אחר הצהריים. אני לא יכול לגור שם!" המורה לטנטריזם ענה: "הדירה הזו היא לא כדי שתגור בה, היא כדי להפיץ את הפא." באותו זמן, לא היה לי מושג על מה הוא מדבר. בסוף, המורה לטנטריזם בחר לי את הדירה. באופן מוזר למדי, הדירה שאותה בחר היתה היחידה שהוצעה למכירה באותו בניין. בפברואר 2002, עברתי לדירתי החדשה. יום אחד, כשחזרתי הביתה מהעבודה, ראיתי פרסומת של פאלון דאפא באוטובוס. באותו זמן, חשבתי שזה טנטריזם. בשבוע שלאחר מכן, לקחתי שוב את האוטובוס מהעבודה. די מוזר, בדרך כלל האוטובוס היה די ריק, אבל ביום ההוא הוא היה מאוד מלא. כשנכנסתי לאוטובוס, לא הייתי מסוגל להתקדם. בדיוק מולי, היתה פרסומת של פאלון דאפא. הפרסומת שוב ושוב משכה את תשומת לבי כשעיני שוטטו מסביב. לפיכך, הוצאתי והרכבתי את משקפיי כדי שאוכל לקרוא אותה בעיון. מספר הצהרות שהיו בפרסומת משכו את תשומת לבי, "מדוע אנשים חולים?" "מהיכן בני אדם מגיעים?", "תעלומת היקום" וכדומה.

מייד כשהגעתי הביתה, התקשרתי לאיש הקשר ושוחחנו בטלפון כשעה. לאחר מכן, הלכתי לקנות את הג'ואן פאלון מחנות סמוכה וקראתי את הג'ואן פאלון ברציפות, עד שהגיע הבוקר. גיליתי שככל שאני קורא יותר, הג'ואן פאלון עונה יותר על השאלות שלי, שתמיד בלבלו אותי בעבר. כל אמיתות הייקום נכללו בספר. בג'ואן פאלון, הנושא של "שינוי של קארמה" הודגם כל כך בבירור ונגע מאוד ללבי. בנוסף, העיקרון של "להשיג ללא רדיפה" השפיע עליי במידה הרבה ביותר.

פאלון גונג הוא באמת הפא האולטימטיבי והנפלא ביותר. לימוד הג'ואן פאלון מחזק את הנחישות שלי לטפח דאפא. חצי שנה לאחר שהשגתי את הפא, מורה הטנטריזם שלי נפטר. סייעתי בחריצות להפיץ את הפאלון דאפא, כשהצגתי את יתרונות התרגול לאנשים נוספים. גם אירחתי קבוצת לימוד בביתי. במבט לאחור, המורה שלי לטנטריזם כבר ידע שמאסטר לי מלמד את הפא. לפני שנפטר, הוא האיץ בי לקנות את הדירה הזו. אלמלא הדירה הזו, לא הייתי רואה את פרסומת הדאפא באוטובוס ולא הייתי משיג את הפא.