(Minghui.org)

מתרגלת הדאפא גברת גאו צ'י-רונג, לשעבר חברה בוועדה  הפוליטית המייעצת של של העם של העיר א-מאיי, בפרובינציית סיצ'ואן נעצרה באופן בלתי  חוקי, עוכבה ונרדפה במשך 3 ימים. לאחר שיחרורה, היא נעצרה שוב ב-17 אוגוסט, ונשלחה  באופן בלתי חוקי לארבע שנים בכלא. ב-17 בדצמבר, היא נשלחה לפתע לכלא הנשים לונג-צ'יואני  צ'ואנישי בעיר צ'נגדו ומתה בבוקר המחרת, ב-18 בדצמבר. סיבת המוות שלה נותרה בלתי  ידועה.

המתרגלת מהעיר א-מאיי בשם גאו צ'י-רונג, אישה בת 59, בעלת השכלה אקדמית, הייתה   מהנדסת בכירה בבית החרושת של מעיינות המים של העיר א-מאיי וחברה בוועדה הפוליטית   המייעצת של של העם של העיר א-מאיי. ב-17 באוגוסט, 2002, כשגאו צ'י-רונג תיכננה   לעבור מהעיר א-מאיי לגור עם בתה היחידה בעיר מאי-שן, שוטרים ממחלק המשטרה ומהלשכה   הלאומית לביטחון מהעיר לאי-שן פרצו לביתה ובזזו אותו. הם חטפו את גאו צ'י-רונג   ועיכבו אותה במרכז המעצרים של מחוז גיא-גיאנג בגלל שהם מצאו חומרי דאפא בביתה.    לאחר מספר ימים הם העבירו אותה למרכז המעצרים של העיר א-מאיי, ואז הם "הכריזו"    על מעצרה.

בשנת 1999 גאו צ'י-רונג נחטפה פעמיים ונשלחה למרכז שטיפת המוח של העיר לאישן.    במארס 2000, היא נשלחה באופן בלתי חוקי לשנה של עבודות בכפייה בגלל שנתנה את רשימת   הכתובות של חלק מאנשי מחלקת מועצת המדינה למתרגל פאלון גונג. היא שוחררה בנובמבר    2000. בשנת 2001 היא נעצרה ונלקחה שוב לעיר א-מאיי לאחר שנסעה לבייג'ינג להגן על   הפא עם מתרגלים נוספים. כתואה מכך היא נשפטה לעבודות בכפייה עד מארס 2001, ותקופת   מעצרה הוארך בחצי שנה לאחר שהסתיים. כשתקופת מעצרה שוב הסתיים בספטמבר 2001, גאו   צ'י-רונג נשלחה שוב באופן בלתי חוקי לעוד חצי שנה של עבודה בכפייה בגלל שהיא הפיצה   את הפאלון דאפא בתאה שבבית הכלא. היא שוחררה במארס 2002.

בתחילת נובמבר 2002, בית משפט שפט את גאו צ'י-רונג לארבע שנים בכלא בטענה כי היא   ממשיכה לתרגל דאפא, לחשוף את הרוע, להפיץ את הפאלון דאפא וכי היו לה חומרי דאפא   בתאה שבמחנה העבודה במהלך מעצרה במשך 3 שנים מ-1999 ועד 2002.

גאו צ'י-רונג שללה לגמרי את הסידורים של הרוע והגישה תביעה לבית המשפט התיכון   של העם של העיר לאי-שן עפ"י זכותה המעוגנת בחוקה. דבר לא קרה. ב-17 בדצמבר,    היא נשלחה באופן פתאומי לכלא הנשים לונג-צ'יואני צ'ואנישי בעיר צ'נגדו. בבוקר למחרת,    עובדי הכלא טענו שהיא מתה מדימום מוחי. לא היתה חקירה עצמאית וטענה זו נטענה ע"י   רשויות הכלא בלבד.

גאו צ'י-רונג קיבלה פרסים רבים במהלך חייה והיא תרמה רבות ליחידת העבודה שלה.    אהבו אותה, ובכלל זה שכניה. כשהיא התחילה לתרגל פאלון גונג ב-1997, מצבה הפיזי   השתפר והיא נעשתה אדם טוב יותר. לאחר ה-20 ביולי 1999, היא סבלה באופן תמידי מהרדיפה,    אבל היא מעולם לא ויתרה על לימוד הפא והתרגילים. היא המשיכה לחשוף את הרוע והבהירה   את האמת וקידמה את הפאלון דאפא למה שיותר אנשים שיכלה. אפילו השומרים והשוטרים   שהתוודעו אליה הודו כי היא היתה אדם טוב.

אישה מוכרת וחפה מפשע נעצרה באורח בלתי חוקי, נשלחה לכלא ועונתה למוות רק בגלל   שהאמינה באמת-חמלה-סובלנות, וניסתה להיות אדם טוב באמת. אנשים טובי לב, בד בבד   עם זה שאנחנו מעריצים את מעשיה האצילים של אמירת האמת וההתמדה באמונתה באמת לנוכח   לחץ פוליטי, האם איננו צריכים באופן רציונאלי וברור להבין את האמת אודות הרדיפה   הזו?