(Minghui.org)

כל התלמידים והמורים מבית הספר טאיפה מינגווי מאחלים למורה לי שנה טובה סינית מוצלחת.


התלמידים מהכיתות הנמוכות, הבוגרות ואלו של הדיאלקטים הטייוואניים
התלמידים בגן חובה