(Minghui.org)

הדברים הבאים הם כמה הערות במכתב מחברי. קריאת המכתב היא אכן כפי שהמאסטר אמר ,

"כלי התעמולה המפיצים שמועות לא יכולים לרמות עוד את לב האנשים". ("כפייה אינה יכולה לשנות את ליבות האנשים", יסודות להתקדמות במרץ II).

כאשר הגורמים הרעים בממדים אחרים כמעט ונכחדו לגמרי, אנשים רגילים יכולים לראות בבהירות יותר ויותר את האמת אודות הפאלון גונג.

"לאחר שקראתי את המאמרים ששלחת לי, אינני מופתע כלל מהסיפורים במאמרים אלו. קראתי מאמרים דומים [חשיפת הרדיפה המרושעת והבהרת האמת אודות פאלון גונג] . אני מאמין שרמת האמינות במאמרים אלו גבוהה מאוד מזו של שידורי החדשות בטלוויזיה. למעשה, לא צפיתי במהדורות החדשות היומיות בטלוויזיה במשך זמן רב. לעיתים רחוקות אני צופה בתוכניות הקשורות לאירועים אקטואלים... אני לא מאמין לחלקים גדולים מהחומר בו אני צופה בטלוויזיה...

בהתייחס לפאלון גונג, איני יודע הרבה. מכל מקום, אני מאמין שהאמת רחוקה מאוד מזאת שהממשלה מציגה בטלוויזיה. כאשר צפיתי לראשונה באירועים המשמיצים את הפאלון גונג בטלוויזיה, היו לי ספקות מסוימות לגבי השידורים. אולם אז התחלתי לפתח חוסר אמונה חזק לגבי השידורים כאשר צפיתי ביותר ויותר שידורים זהים. אני מאמין שכמוני , יש בסין הרבה אנשים אשר מאמינים שהאמת עדיין נסתרת".

"... בבקשה אנא הייה זהיר. בכל מקרה, בסביבה שכזאת שבה רק קול אחד יכול להישמע, מישהו ישלם את המחיר אם הוא או היא רוצים להשמיע קול אחר. שמור היטב על עצמך!"