(Minghui.org)

ב-29 בדצמבר, 2002, ווי-ג'או צ'ן, הנשיא של האוניברסיטה הלאומית הטייוואנית היה נוכח בועידת הפאלון דאפא לשיתוף ההתנסויות והפך למנהיג הראשון בתחום האקדמי הנואם בועידת הפאלון ד"ר צ'ן היה מרוצה, כי כמה פרופסורים באוניברסיטה הלאומית הטיוואנית מתרגלים פאלון גונג. הוא לקח כדוגמא את צ'ו-צ'נג מינג, יו"ר מחלקת המדע הפוליטי. ד"ר מינג הזכיר בפגישת הפקולטה שלאחר תרגול הפאלון גונג, הוא הבין את האמת של חיי האדם, נהייה יותר בריא, ישן יותר טוב והפך להיות יותר גלוי לב. ד"ר צ'ן מבין שפאלון גונג מטפח אמת, חמלה, וסובלנות ומדגיש מוסריות ומועיל לגוף.

ד"ר צ'ן הוא פרופסור מאוד מפורסם בתחום המדע הרפואי. הוא מבין שפאלון גונג מדגיש את החיבור ההדדי בין גוף לטבע הלב, די הגיוני מנקודת המבט של הרפואה.

כעת פרופסורים מאוד מפורסמים וחברי צוות באוניברסיטה הלאומית הטיוואנית הם מתרגלי הפאלון גונג. הם כוללים את צ'ינג-הסי צ'נג, ראש מחלקת הכלכלה לשעבר ויו"ר המוסד לכלכלה, צ'ין-הווא צ'אנג, יו"ר המוסד לעיתונאות, צ'ו-צ'נג מינג, יו"ר מחלקת הכלכלה, מינג-יאנג הסיה, פרופסור למשפטים, יו-הוי הו, ע' פרופסור במחלקת כלכלה, ולי-מיי צ'נג במשרד משאבי האנוש. הם תרגלו את פאלון גונג במשך שנים רבות. עמותת מחקר הפאלון גונג באוניברסיטה הלאומית הטיוואנית הוקמה הכי מוקדם מבין האוניברסיטאות בטיוואן. העמותה מספקת ערוץ עבור אנשים צעירים כדי להכיר את פאלון דאפא.