(Minghui.org)

ב-16 לספטמבר 2002 מתרגל פאלון דאפא, הה הואהג'ינג נחטף ע"י המשטרה המקומית   ואנשים ממכרה מספר 4 , מפעל איסוף נפט מס 6 , בעיר דא-צ'ינג במחוז היילונג-ג'יאנג.    בנו בן ה-14 נשאר לבדו בביתם.

כאשר מתרגלי פאלון דאפא המקומיים שמעו זאת, שלחו לו מיד אוכל ועזרו   בצרכיו היום יומיים של הילד. הם התחלפו ביניהם כדי להשגיח עליו במקום מגוריו. השכן   שראה כל זאת, זה נגע מאד ללבו והוא אמר "אף פעם לא האמנתי שאנשים כל כך טובים   חיים בחברה הנוכחית, עכשיו שראיתי זאת במו עיניי אני משוכנע. רק תלמידי פאלון דאפא   יכולים לעשות זאת.

הה הואהג'ינג עונה למוות ב-23 לספטמבר 2002. ג'יאנג ומשטרו לא השאירו לילד כלום   חוץ מקופסה קרה עם אפר. הילד הצעיר יכול היה רק לבכות ולצעוק בתוככי עצמו על שנשאר   יתום בלי שום דרך לערער ולדרוש צדק. כל מתרגלי הפאלון דאפא המקומיים באו לקחת את   הילד לביתם כשהם אומרים: "ילדון, ביתם של מתרגלי פאלון דאפא הוא ביתך. עכשיו   אתה הילד שלנו". רחמיהם האמיתיים הרגיעו את הילד מהר. הוא לא רצה לעזוב את   הדירה שבה היה רגיל לגור עם אביו האוהב. לכן מתרגלי פאלון דאפא דאגו לשלם לעקרת-בית   שתגור אתו, וכמו כן הסדירו את לימודיו בבית הספר ודאגו לצרכיי מחייתו. הם באו לבקרו   לעתים תכופות והביאו לו כל מיני מצרכים. מתרגל פאלון דאפא בדימוס, נתן לנער הצעיר   הזה את הכסף שחסך כדי לקנות לנכדו זוג אופניים. למעשה מצבם הכספי של מתרגלי הפאלון   דאפא המקומיים לא כל-כך טוב. לאחדים מהם שהם בדימוס יש הכנסה חודשית של 50 יואן    (ההכנסה החודשית של עובד החיי בעיר היא 500 יואן), אבל הם נחושים בדעתם לגדל את   הילד בצורה נאותה, בלי להתחשב בקשיים שעליהם לשאת. בעת בחינות אמצע שנת 2003 (לרמת   בית-ספר תיכון) הנער הצעיר התקבל למכללה המקצועית לקידוחי נפט שבעיר דא-צ'ינג לתוכנית   של שנתיים עד חמש שנים וקבלת תואר של המכללה. מתרגלי הפאלון דאפא אספו עבורו למעלה   מ-10.000 יואן לקרן חינוכית. למרות שבדרך כלל הוא גר במעונות, כל סוף שבוע מתרגלי   פאלון דאפא דואגים לו לאוכל טוב ויתר הצרכים ונוסף על-כך גם לכסף כיס. לילד הזה   אין יותר מקום לדאגה; הוא התקבל כבן-משפחה על-ידי כל בית ממשפחות חסידי פאלון דאפא.

כל האנשים שרואים את מצב הילד הזה, וכולם מדברים על זה. בכל עת שהיא שמישהו מזכיר   את בנו של הה הואהג'ינג,אנשים שיודעים את האמת יאמרו עם דמעות בעיניהם "פאלון   דאפא הוא דבר נפלא! באמת נפלא!".