(Minghui.org)

במהלך מעצרי הבלתי חוקי בן השנה ערכתי סקר מיוחד בקרב העצירים ובו ביקשתי מהם לכתוב את תשובותיהם לשאלותי.

רקע על ציבור המשתתפים בסקר

1. ציבור המשתתפים כלל פושעים צעירים, משתמשים בסמים ופושעי צוואורן לבן בגילאים שונים עם מגוון בסיסי ידע ומכל חלקי הציבור השונים. 2. כשהתקשורת הסינית השמיצה את הפאלון גונג על האירוע שנקרא "התקפת הלווין סינו" ערכתי סקר מיוחד וחילופי עמדות אשר נגעו לליבם של האנשים המעורבים. הסקר הורכב משלוש שאלות בקשר לפאלון גונג.

כעת אני מפרסמת שלוש מהתשובות שקיבלתי לשאלותיי בסקר, במלואן. מקרה 1: אישה, השכלה: חטיבת ביניים. (1) שאלה: מה דעתך על מתרגלי הפאלון גונג? תשובה: אלו דעותי בנוגע למתרגלי הפאלון גונג: (א) כפי שאני מבינה, הם נוגעים בליבותיהם של האנשים באמצעות ליבם שלהם והם זכו לפופולריות בגלל המוסריות שלהם. (ב) הם שמחים לעזור לאנשים. לגביהם, לא משנה מה גודלן של הטעויות שאנשים עושים, אם הם מזהים את זה ומעוניינים לתקן את זה, אז הם אנשים טובים. עד כמה שזה נוגע לעניין, אנשים רגילים לא מסוגלים לעשות זאת. (2) שאלה: מה דעתך על דיווחי התקשורת הסינית על הפאלון גונג? תשובה: בעבר דווח בטלוויזיה שמתרגלי הפאלון גונג הרגו מישהו. אבל, מה שאתה שומע עלול להיות שקרי, מה שאתה רואה [באדם] זו האמת. ראיתי מתרגלי פאלון גונג והם לא נראו כמו האנשים שתוארו בתוכנית הטלוויזיה. (3) שאלה: באופן כללי, מהי דעתך הכללית על מתרגלי הפאלון גונג? תשובה: באופן כללי, כל מתרגלי הפאלון גונג שפגשתי הם אנשים מאוד טובים. הם טובי לב ומעוניינים לעזור לאנשים. הם לא מהטיפוסים האכזריים והמרושעים שהוזכרו בטלוויזיה. אני אוהבת את מתרגלי הפאלון גונג ומתייחסת אליהם כאל דודים, דודות, אחיות ואחים. אלו הערותי בנוגע למתרגלי הפאלון גונג.

מקרה 2: אישה בת 35, השכלה: בית ספר יסודי. (1) שאלה: לאחר שהכרת מתרגלי פאלון גונג, מה דעתך עליהם? תשובה: פאלון גונג זה טיפוח הנפש וזה טוב לכל אדם. פאלון גונג דורש מהאנשים להיות נחמדים לאחרים ולא לעשות מעשים רעים. (2) שאלה: מה דעתך על דיווחי התקשורת הסינית על הפאלון גונג? תשובה: הדיווחים האלו בתקשורת הם כולם שקרים והם אינם נכונים. (3) באופן כללי, מהי דעתך הכללית על מתרגלי הפאלון גונג? תשובה: מתרגלי הפאלון גונג עזרו לי וגרמו לי להיות עם מחשבה צלולה. פעמים רבות הם עשו למעני מעשים טובים. אנחנו צריכים ללמוד מהם. המון תודות למתרגלי הפאלון גונג שלימדו אותי.

מקרה 3: אישה בת 30, פקידת בנק. (1) שאלה: מה דעתך על מתרגלי הפאלון גונג? תשובה: הם עקביים. בכל מצב הם מעדיפים להאמין למורה שלהם והם מתמידים בתרגול. הם דבקים בעקרונות שלהם. בכל פעם שיש למישהו קושי או שמשהו מסתבך הם ינסו לעזור לו כמיטב יכולתם ויגרמו לו לשים לב לנקודה. (2) שאלה: מה דעתך על דיווחי התקשורת הסינית על הפאלון גונג? תשובה: "המתרגלים" שתוארו בתקשורת לא נראו כמו עשרת המתרגלים שפגשתי פה. המתרגלים אינם, בכל מובן שהוא, מהטיפוסים האכזריים שאין להם חמלה כלפי קרוביהם. (3) באופן כללי, מהי דעתך הכללית על מתרגלי הפאלון גונג? תשובה: פגשתי מספר מתרגלים. הם נוחים, מעוניינים לעזור, חופשיים מסכסוכים חומריים ואין להם תלונות בנוגע למצבם. מעבר לכך, באופן יחסי הם יותר בריאים מאנשים רגילים. הם כולם אנשים שמחים עם שאיפה לשיפור עצמי. למרות שהיו אלה רק מספר ניירות דקים עם כתב יד שאינו מושלם, הוקרתי את זה, כהוכחה להבנה שיש לאנשים על הדאפא ולתמיכה שלהם בדאפא. לא ניתן להסתיר את האמת. השקרים לא יימשכו לאורך זמן. בין כל הדברים שיכולים להיות למישהו, צדק ומצפון הם הדברים היקרים ביותר בעולם. אני מקווה שסינים רבים יותר יתעוררו לצדק ולאמת.