(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג מהונג קונג התאספו בכיכר האנדרטה המרכזית והזמינו חברים רבים ממועצת החקיקה לשאת נאומים. רוב החברים חשבו שיש להקים גוף בלתי תלוי לשם חקירת רצח העם על ידי ג'יאנג וחשיפת המצב האמיתי לציבור. חלק מהחברים ציינו שמצב הפאלון גונג משקף את המצב הממשי ביישום המדיניות של "מדינה אחת, שתי שיטות" של סין. החברים הבטיחו למתרגלי הפאלון גונג שהם יעשו את המיטב כדי להגן על הזכויות האנשים בהונג קונג ולמנוע התרחשויות של חוסר הצדק של יבשת סין בהונג קונג.


בחזית בניין מועצת החקיקה


חברת מועצת החקיקה, לאו וואי-הינג


מתרגל צעיר


אמו של סון ג'ונג-וון


פוסטר


איחולים מתומכים

הרדיפה כופה איבוד מצפון

דובר איגוד הפאלון גונג בהונג קונג, קאן הונג-צ'נג ציין: "הרדיפה של אנשים שמאמינים ב'אמת, חמלה, סובלנות' בסין הורסת את המוסריות ואת המצפון של המין האנושי. למעשה זה מהווה פשע של השחתת המצפון של כל הגזע האנושי. זהו פשע חמור של הפרת זכויות אדם."

חברת מועצת החקיקה, לאו וואי-הינג הציעה שארגון בלתי תלוי יחקור את ההאשמה של הפאלון גונג נגד ג'יאנג. היא מקווה שלסין תהיה מערכת שקופה שמאפשרת לאזרחים להגיש תלונות.

היא אמרה שהיא עצמה נחסמה על-ידי השלטון הסיני הקומוניסטי ולא יכלה לנסוע לסין. היא הדגישה שהיא קיוותה שהאנשים בהונג קונג יוכלו לטייל באופן חופשי. היא אמרה שיום שבו החופש של פרט או ארגון כלשהו מוגבל, זה יהיה מכה רציני למדיניות ה"מדינה אחת, שתי שיטות".

חברה מתורבתת לא יכולה לסבול הפליה

חבר מועצת החקיקה הו צ'ון-יאן הצהיר שוב ביום זכויות האדם הבינלאומי שזכויות האדם הוא מושג מאוד חשוב. למשל לא ניתן להתיר שום הפליה על בסיס גזע, לאום, אמונה או קשר פוליטי. הפליה כזאת אינה מה שחברה מתורבתת יכולה לסבול. הוא אמר שהוא נעם בהתאספות של הפאלון גונג בגלל שהוא מכבד אנשים עם דעות שונות.

הוא אמר שאם סין רוצה להצטרף לקהילה הבינלאומית, היא חייבת להתנהג לפי החוקים של חברה מתורבתת. יש צורך לארגון בלתי תלוי, אפילו חקירה על-ידי הקהילה הבינלאומית, כדי לחקור את ההאשמות נגד ג'יאנג. הוא אמר למתרגלי הפאלון גונג שנכחו שהם לא לבד כי הוא היה לצד הפאלון גונג והוא מצדד בזכויות אזרחי העולם.

אנא הצילו את בנה של האם

סון ג'ונג-וון נידון באופן בלתי חוקי אמש בסין בגלל התמדתו לתרגל פאלון גונג. אמו, שאשרת הישארותה תצא מהתוקף בעוד יומיים, השתתפה בהתאספות. היא ביקשה במיוחד משלטונות הונג קונג לסייע לה ולאפשר לה לעתור למען בנה. היא חושבת שאם היא תחזור לבייג'ינג, היא תסבול מרדיפה.