מכתב אל נשיא המדינה מח"כ אופיר פינס

fromop

תשובת נשיא המדינה אל ח"כ אופיר פינס

toop