(Minghui.org)

בשעות אחר הצהרים של ה-26 בנובמבר 2003, הקואליציה הגלובלית להבאת ג'יאנג זמין לצדק ערכה אסיפה מחוץ לבית המשפט הבינלאומי בהאג. הקואליציה הגישה חומרים מודפסים בנוגע לתביעה נגד ג'יאנג ממדינות שונות לשופט הראשי של בית המשפט הבינלאומי וביקשה משפט של הדיקטטור הסיני. הנוכחים הגיעו מהולנד, שוויץ, גרמניה וישראל. זוהי האסיפה הפומבית השישית שאורגנה על ידי הקואליציה הגלובלית, בעקבות אסיפות דומות בפאריס, מינכן, פרנקפורט, קולון וברלין.

תושבת הולנד, גברת שיאנגהי וואנג, סיפרה לקהל על הרדיפה שמשפחתה סבלה בסין כיוון שחמישה מבני משפחתה מתרגלים פאלון גונג. משטרו של ג'יאנג ביצע רצח-עם, פשעים נגד האנושות, ופשעי עינוי, והפר את זכויות האדם הבסיסיות של מתרגלי הפאלון גונג. חמישה מבני משפחתה נעצרו באופן לא חוקי, כולל אמה בת ה-80 ואחייניתה שבגיל העשרה.

צוות מבית המשפט הבינלאומי ראה את הראיות שהוצגו באסיפה, כולל תמונות המתארות את העינויים.

כמה קבוצות תיירים סינים עברו מפעם לפעם. הם הופתעו מאוד לראות את הפשעים שמבוצעים בסין ומטויחים על ידי משטרו של ג'יאנג. חלקם צילמו תמונות כדי לקחתן הביתה.

High Resolution Picture High Resolution Picture