(Minghui.org)

ב-22 בנובמבר, מתרגלי פאלון דאפא מאירופה קיימו מצעד בברלין. המצעד החל ברחובות העיר והסתיים בשער ברנדבורג.המצעד בברלין

המצעד כלל שלטים, שנקרא בהם: "להביא את ג'יאנג זמין למשפט" ו"להציל בדחיפות את ווי". תמונות של מתרגלים נרדפים ונענשים באכזריות גם הוצגו. המטרה של המצעד היא להעלות את מודעות האנשים על הרדיפה האכזרית בסין, ובאותו הזמן לבקש את תמיכתם. לאחר המצעד, מתרגלים הלכו למגוון מקומות בברלין להבהיר את העובדות.לאחר שמצעד הפאלון דאפא הסתיים, קבוצה גדולה של אנשים קיימה מצעד אחר. כשהמצעד האחר עבר ליד, סטודנטים רבים התעניינו בפאלון גונג. הם שאלו שאלות רבות וצילמו. חלקם חתמו על עצומה לתמיכת הצלת הסטודנטית לשעבר באוניברסיטת ברלין- שיונג ווי. כל המתרגלים האירופאים עבדו קשה כדי להבהיר את האמת של הרדיפה ביחד. אפילו שהמתרגלים דיבור בשפות שונות, הם עדיין שיתפו פעולה בצורה טובה ביחד.