(Minghui.org)

מאת מתרגל פאלון דאפא בסין

סונג טאו, מתרגל פאלון דאפא מהעיר ג'יאמוסי, בפרובנציית היילונג-ג'יאנג,  נעצר באופן לא חוקי בידי משטרת וויהאי ממחוז פושאן, יאנטאי, ביולי 2002 והואשם בשיבוש אותות טלוויזיה למטרת שידור מידע הבהרת האמת לגבי פאלון דאפא. בדצמבר 2002  הוא נשפט ונידון לשמונה עשרה שנים בכלא. [הערה: עבור מרבית האנשים במערב, משפטים מייצגים צדק, אולם משפטים הוגנים אינם קיימים בסין עבור מתרגלי הפאלון גונג. המנגנון החוקי המייצר הגינות, כגון האפשרות לתשאול נגדי של עדי הממשלה נעדר בברור. בנוסף אם מתרגל פאלון גונג יכול לקבל ייצוג חוקי בכלל, הסניגור לא ממונה עד לאחר החקירה אשר יכולה לקחת חודשים - בדיוק הזמן בו נדרש הסניגור ביותר - עורכי דין אינם רשאים  "לגלות מידע" לגבי מקרי הממשלה, אינם יכולים לטעון בתקיפות עבור לקוחותיהם ומרביתם מגישים את האסטרטגיה החוקית שלהם לאישור התביעה]

במהלך ניסיון קשה זה, סונג טאו נשאר נאמן לאמונתו.

אנשי העולם, אנא הראו את דאגתכם. מתרגלים עמיתים, אנא שלחו מחשבות נכונות בכדי לעזור לסונג טאו לחסל את הרדיפה המרושעת ולצאת מהכלא מהר ככל האפשר.

(דיווח רלוונטי בכתובת http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/10/24/27942.html)