(Minghui.org)

מאת מתרגל דאפא הנמצא במאסר

יום אחד בשנת 2000, מתרגלת הלכה לבדה לבייג'ינג בכדי לעתור עבור הפאלון דאפא.    לשכת הפניות לממשלה הייתה שקטה מאוד ונסגרה למשך זמן מה. היא הסתובבה סביב ולמדה   שלשכת הפניות הועברה לאזור לא ידוע. ללא ברירה אחרת, היא הלכה לכיכר טיאננמן בכדי   לספר לאנשים את הסיפור האמיתי אודות רדיפת הפאלון גונג. היא גם אמרה לאנשים שפאלון   גונג היא דרך טיפוח צודקת ושהיא אמת היקום.

אחרי שהגיעה אל כיכר טיאננמן, היא ראתה שהכיכר הייתה מלאה בתיירים, ושהיו הרבה   תיירים באופן מיוחד סביב תורן הדגל הטקסי. היא הלכה לאחר מכן אל עבר מנשא התורן.    כשרק החלה לדבר עם המבקרים הקרובים אודות הטוב שבפאלון דאפא, שני שוטרים הופיעו   לפתע משום מקום.

אחד מהם החל לבעוט בה. ללא כל אפשרות להישען, היא איבדה את שיווי משקלה ונפלה   על גבה אל הקרקע. הצד האחורי של ראשה נחבט כנגד הברזל של מנשא תורן הדגל, ודם זרם   בפתאומיות. היה דם בכל מקום, בזמן ששכבה ללא תנועה. בראותם את המצב, השוטרים האחרים,    צעקו ברשעות: "אל תעמידי פני מתה", ודרכו על ראשה. המבקרים היו המומים   באותו הרגע, ואז הפכו מרוגזים. אנשים רבים גינו את השוטרים בכעס, בשואלם מי נתן   להם את הזכות להתנהג בצורה כזאת, ומדוע הם מתנהגים בגסות כזאת כלפי אזרחית שאינה   מזיקה. אדם אחד שאל: "האם החוק והסדר עדיין קיים בסין?" "האם יש   איזו שהיא אחריות כלפי חיי האזרחים?" "האם זאת היא משטרת העם בעיר הבירה?"

בהתמודדם עם ההמון הזועם וצדקת ההאשמות, שני השוטרים הפכו מפוחדים וקראו לשוטרים   עמיתים כגיבוי. טנדר משטרה הגיע. כמה שוטרים בבגדים אזרחיים נשאו את מתרגלת הדאפא   אל הטנדר. הם לקחו זרנוק מים ומטאטא לשטוף ולנקות את כתמי הדם, ואחרי שניסו לכסות   את פשעם, עזבו במהרה את זירת האירוע.

הרצח הזה התבצע בכיכר טיאננמן, ורדיפה שכזאת קורת מידי יום בסין וממשיכה אפילו   היום.

אנשים אדיבים, אחרי שקראתם את הדו"ח הנ"ל, אני מאמין שאתם יכולים לראות   די בברור מי טוב ומי רע. אנא זכרו, "פאלון דאפא הוא טוב ופאלון דאפא הוא דרך   טיפוח צודקת. תלמידי הפאלון דאפא אומדים את התנהגותם ומתמודדים עם כל דבר ע"פ    'אמת-חמלה-סובלנות'" הם עותרים בצורה שליוה ע"פ זכויות בסיסיות שניתנו   ע"י החוקה, בכדי לדווח על המצב האמיתי אודות הפאלון גונג לממשלה. זוהי פעולה   חוקית להבהיר את האמת לאנשים, היא מותרת ע"י החוקה הסינית שאותה אנשים רוצים.

המאמר נכתב בידי תלמיד דאפא האסור בסין.