(Minghui.org)

שלוש שנים עברו ובזמן שהם עוזרים למורה בתיקון הפא, תלמידי הדאפא ברחבי העולם מקדמים את פני השנה הסינית החדשה. כל מתרגלי הדאפא הפכו להיות יותר בשלים בתיקון הפא ובטיפוח-תרגול שלנו ולאמת את הפא ברציונליות,

"לאמת את הפא ברציונליות, להסביר את המצב האמיתי באמצעות חוכמה, להפיץ את הפא עם חמלה כדי להציל את אנשי העולם," ("רציונליות")


חלק ממתרגלי פאלון דאפא בטאיפה נאספים לברך את המורה לשנה החדשה


כרטיס ברכה שעוצב על ידי מתרגלי פאלון דאפא מסין כדי לאחל למורה בכבוד איחולי שנה טובה


מתרגלי פאלון דאפא בצפון אמריקה שהוזמנו להשתתף במצעד לראש השנה החדשה


גשם או שמש, מתרגלים מעבר לים מוחים ללא הפסקה נגד הרדיפה ממול שגרירויות וקונסוליות של סין


מתרגלות מאירופה מופיעים בריקוד בארוחתך ערב לכבוד השנה החדשה בקהילה הסינית


עוד מתרגלים מטיוואן שולחים ברכות למורה


עוד חומר של הבהרת האמת של הדאפא נכנס למאות ואלפי משקי בית במאמצים מרוכזים של מתרגלים ברחבי העולם

"הדרך הממושכת כבר מסתיימת, הערפל הלא ברור מתפזר בהדרגה; המחשבות הנכונות מראות את העוצמה האלוהית שלהן, החזרה אל השמיים אינה בגדר ציפייה רחוקה." ("ברכות לשנה החדשה מאת המורה", 31 בדצמבר 2002)