(Minghui.org)

תהלוכת יום העצמאות ב-4 ביולי באי סאיפן בשנה האחרונה הייתה המרהיבה ביותר מהשנים האחרונות. יותר קבוצות השתתפו, יותר אנשים צפו, והיו יותר אנשים סינים. מתרגלי דאפא השתתפו בה בפעם השנייה.

חודשיים לפני התהלוכה מתרגלים החלו לארגן את קרון התצוגה ואת הריקוד. ללא כל רקע בריקוד, או הדרכה מקצועית, המתרגלים חיברו מופע ריקוד בעצמם, וערכו חזרות כל יום לאחר העבודה. המתרגלים גם עיצבו והכינו לעצמם את התחפושות.

שלושה גברים בחליפות תרגול זהובות אוחזים בשלטים של "אמת-חמלה-סובלנות" הובילו את המצעד. שניים מהם היו מהפיליפינים ומקליפורניה. עבור שניהם זו הייתה הפעם הראשונה שהשתתפו בפעילות דאפא. אחר היה מקהאוסיונג שבטאיוואן. אשתו ובנו השתתפו במצעד גם-כן. אחריהם צעדו ארבע מתרגלות אוחזות בכרזה עם המילים "פאלון גונג טוב". את הפלייר הזהוב קישט פאלון יפהפה. שמונה מתרגלים היו מאחוריהם, ורקדו ביחד עם מסלול המצעד. הם זכו לתשואות חמות מהקהל. מאחורי קבוצת הריקוד היה קרון תצוגה מקושט בחן. על הקרון היה פרח לוטוס גדול, עבודת יד, ובמרכזו היה מודל של "ג'ואן פאלון", זוהר להפליא באור השמש. שלושה מתרגלים הדגימו את התרגיל החמישי מתחתיו. על הכרזה המוזהבת שעל הקרון היו שלוש הסימניות הסיניות ל"אמת-חמלה-סובלנות." מאחורי הקרון היו עוד תריסר מתרגלים מטאיוואן, בחולצות דאפא צהובות מבריקות. הם הלכו יחד עם התהלוכה וחילקו פליירים של דאפא ושל הבהרת האמת לאנשים שצפו בתהלוכה. הם גם העניקו לילדים עטים עם כתובות אתרי אינטרנט של הדאפא עליהם. המתרגלים גם הציגו את תרגילי העמידה של פאלון גונג לצופים במהלך התהלוכה.

המצעד של מתרגלי הדאפא השאיר רושם נפלא על הצופים. סינים רבים שלא ראו את המצעד בשנה שעברה הופתעו.