(Minghui.org)

מאז ה-20 ביולי, 1999 כשהרדיפה של מתרגלי הפאלון גונג בסין התחילה, הוכתי, נקנסתי, נעצרתי ונשטף לי המוח. בגלל שלא למדתי את הפא היטב, הייתי מוגבלת בחשיבה שלי. לא הייתה לי הבנה צלולה של עקרונות הפא, וכאשר עוניתי ונרדפתי, לא יכולתי להתמודד עם המצב עם מחשבות נכונות. בסופו של דבר, עשיתי הרבה דברים שתלמיד דאפא לא אמור לעשות. מכיוון שהיו לי כל כך הרבה החזקות חזקות, הלכתי בדרך שהכוחות הישנים והרעים ארגנו, ולא יכולתי להבין שאני עושה כך. רק אחרי שהשתתפתי בשיתוף התנסויות עם מתרגלים אחרים, וחיפשתי בתוך עצמי, שהעקרונות של הפא הוארו לפני: לא משנה באילו בעיות וצרות אני נמצאת, אני חייבת ללמוד את הפא היטב, לחפש בתוך עצמי ולהתכחש לחלוטין לתכנונים של הכוחות הישנים והרעים.

מכיוון שמעדתי רבות במהלך תהליך תיקון הפא, פיתחתי תסביך נחיתות חזק. מנטליות הנחיתות הזו הייתה כמו אבן עצומה שמכבידה על הלב שלי. דרך שיתוף ההתנסויות עם מתרגלים אחרים הבנתי שהכוחות הישנים והרעים משתמשים בגישה זו כדי לפתח את ההחזקה החזקה הזו במטפחים שלא פעלו היטב במהלך ההתקדמות של תיקון הפא. מאוד קשה למטפחים לוותר על ההחזקה הזו אחרי שהיא מתפתחת; כלומר מטפחים אלו כלואים וסובלים מהחזקה זו למשך זמן רב. כיום, סוף סוף הצלחתי לאתר את השורש של ההחזקה שגרמה לתסביך הנחיתות שלי. לא פיתחתי תסביך נחיתות בגלל שלא הצלחתי לפעול טוב במהלך תיקון הפא, אלא בגלל האנוכיות שלי. אם הייתי מזהה את ההחזקה הזו, הנטועה כל כך עמוק, של האנוכיות, אז היה לי יותר קל להיפתר מתסביך הנחיתות שלי. לבסוף, כשזיהיתי את אנוכיותי והבנתי עיקרון זה של הפא, יחד עם כמה רחב ועמוק הוא, התכנונים של הכוחות הישנים כבר לא השפיעו עלי.

דרך לימוד הפא פיתחתי הבנה מעמיקה יותר לגבי כמה רחום המורה לתלמידים שלא טיפחו עצמם היטב במהלך ההתקדמות של תיקון הפא.