(Minghui.org)

בניין המועצה המחוקקת מוקף בים של 50,000 אנשים
אחרי ש-50,000 מתושבי הונג קונג יצאו לרחובות ב-1 ביולי, ראש המנהלה  בהונג קונג טונג צ'יי-הואה היה צריך לדחות את חקיקת סעיף 23. ב-9 ביולי, מחוץ לבניין המועצה המחוקקת, הייתה שוב מחאה גדולה עם 50,000 מתושבי הונג קונג. הם ביקשו מהממשלה לעצור את החקיקה של סעיף 23 ודרשו שטונג צ'יי-הואה יפרוש על שלחץ על העברתו של חוק ביטחון המדינה המוצע.

החזית האזרחית לזכויות האדם מימנה את העתירה שכינוייה "מתנגדים לסעיף 23, מחזירים את הכוח לאנשים". המצעד של ה-1 ביולי העלה את מודעות הציבור לשיא חדש. יותר ויותר אנשים התאספו בגינת צ'רטר בין הערביים. בערך בשעה -19:00, זמן קצר לאחר שהמפגן החל, גינת צ'רטר הייתה מלאה באנשים, ואנשים רבים החלו לצאת אל מחוץ לגינה. ב-20:30, המוני אנשים מלאו את כיכר אדינבורג והתפשטו אל הרחובות עד פעמון הזהב. בסביבות 21:00, המספר המוערך של האנשים הגיע ל-50,000.

האנשים הניפו בקביעות מקלות תאורה זוהרים ושרו את שיר הנושא של הפעילות "לב אל לב", בכדי להביע את משאלת העם בהונג קונג, "מתנגדים לסעיף 23, מחזירים את הכוח לאנשים."