(Minghui.org)

ביום שבת, ה-19 ביולי, 2003 מתרגלי פאלון גונג מרחבי העולם ערכו קונצרט מיוחד בגבעת הקפיטול בוושינגטון הבירה שפתח את אירועי הבהרת האמת של ה-20 ביולי.

אחד ממתרגלי הפאלון גונג שהשתתף בקונצרט היה האמן הסיני הנודע, מר גוואן גווימין. הוא היה מפורסם בשנות ה-70 וה-80 בסין. הוא התחיל לתרגל ב-96 וחי עכשיו בארה"ב. הוא אמר בקונצרט שהוא היה בעברו חולה כרוני, אך בריאותו שבה לאיתנה לאחר שהוא החל לתרגל פאלון גונג. הוא לא הבין מדוע משטרו של ג'יאנג מדכא את הפאלון גונג בחוסר רציונאליות שכזה. הוא מקווה שכולם יבינו את הפאלון גונג.

ה-20 ביולי ,1999 היה יום עגום. מאז ואילך ג'יאנג החל במסע הכפשה פומבי ושיטתי ובדיכוי ברוטאלי ורחב של הפאלון גונג. הוא הצהיר "למחוק את הפאלון גונג בשלושה חודשים". ארבע שנים אחר כך, אלפי מתרגלים של פאלון דאפא מרחבי העולם פתחו ב-19 ליולי, ארבעה ימים של פעילות בוושינגטון הבירה, מיידעים אנשים בקשר לרדיפה של משטרו של ג'יאנג ומציגים באופן חיובי את התנהגותם של מתרגלי הפאלון דאפא.