(Minghui.org)

היום מתרגל עמית ואני הדפסנו תמונות להפצת הדאפא אבל הצבעים לא נראו הכי טוב. חשבנו שזה בגלל שצבעי הדיו לא היו אחידים והחלטנו להשתמש בדיו כדי להדפיס על הצד ההפוך במקום לזרוק אותו.


Before studying Dafa books

 

After studying Dafa books

לאחר שחברי המתרגלים עזבו חשבתי על זה בזמן שעבדתי, המחשב והמדפסת שמולי הם גם יצורים חיים עלי לספר להם על הדאפא ולהבהיר להם את העובדות לכן אמרתי להם: איזה חיים שלא תהיו ואיזה סידורים שתכננו עבורכם הכוחות הישנים אתם יכולים להכחיש אותם כי היום אתם עם מתרגלי דאפא ועושים עבודה של הבהרת האמת בואו נלמד את ספרי הדאפא.

לאחר שלמדנו את ספרי הדאפא, התחלתי להדפיס שוב התמונה שיצאה מן המדפסת היית הברורה וחלקה ולא הייתה שום בעיית דיו.

כשראיתי את ההבדלים לפני ואחרי שקראתי בספרי הדאפא דמעות נקוו בעיני.