(Minghui.org)

המרכז לשיגור אסירים למחנות עבודה בכפיה בבייג'ינג עבר לכתובת חדשה בסוף 2001.    כל אחד מהאנשים שנשלחו למחנות עבודה באמצעות מרכז השיגור הזה הוכרחו לעשות "טקסים"    מיוחדים אחד.

נלקחו למקום הרחק מהמעון שלהם. שתי שורות של שוטרים חמושים עמדו כמה   מטרים בודדים אחד מהשני. לכל אחד היה מוט חשמלי ביד. שוטר אחר עמד מלפנים. כל האנשים   ההולכים למחנות עבודה בכפיה, כולל מתרגלי פאלון גונג, קבלו הוראה לרבוץ מטה עם   ידיים מעל הראש. אז השוטר בחזית החזיק מעלה סכין זוהר והתחיל לתת להם שיעור, "מעתה   ואילך אתה בן האדם שנמצא ב'חינוך עבודה בכפיה'." אז השוטרים והשוטרות שלחו   את האסירים החדשים למעונות שלהם, כשצעקות נשמעו לאורך כל הדרך.

מאחר והרבה מתרגלי פאלון גונג סבלו מכל מיני עינויים לפני שנשלח למחנות עבודה,    לרבים מהם היו פצעים וחבלות מעינוים. כמו כן, המון מתרגלים פתחו בשביתות רעב במרכזי   מעצר אלו בכדי למחות על מעצרים הבלתי חוקים. רבים מהם היו מאוד חלשים. היה להם   קשה ללכת מהר בזמן שסחבו את המזוודות שלהם. השוטרים אמר ברשעות, "אל תחשבו   שתשחררו עקב בעיות בריאות. אפילו אם תמותו, זה לא חשוב. יש לנו מכסה למקרי מוות ".