(Minghui.org)

שיאו לו היא בת תשע. רבים מבני משפחתה הם מתרגלים של פאלון גונג. גם היא נהנית   מתירגול דאפא. היא לעיתים קרובות מראה לחבריה תמונות להבהרת האמת. היא משתמשת בטון רציני כשהיא אומרת להם "בבקשה, אל תהיו נגד דאפא, ג'יאנג זמין הוא איש רע!".

יום אחד היא כתבה מאמר תחת הכותרת "בפעם הראשונה שתירגלתי פאלון גונג". המאמר שלה גרם להלם כללי בבית הספר. מורה אחד אמר לה: "כל מי שמתרגל פאלון גונג אינו רשאי להיות נוכח בבית הספר". היא ענתה: "אני אתרגל אפילו אם זה אומר שלא אהיה רשאית ללכת לבית הספר!" המורה שלה כתב את ההערה הבאה על המאמר: "עצתי לא הועילה כנגד ילדה בת תשע!"

כתוצאה מכך שהוריה של שיאו לו הבהירו את האמת, למורה שלה ישנה הבנה בסיסית של פאלון גונג, לכן היא לא התנהגה אל שיאו לו בצורה קשה.

הקטע הבא הוא המאמר ששיאו לו כתבה:

הפעם הראשונה שתירגלתי פאלון גונג

התחלתי לתרגל פאלון גונג ב 1998. מתוך ליבי הבנתי שפאלון דאפא הוא נהדר.

בריאותי לא הייתה טובה לפני כן וחליתי לעיתים קרובות. אחרי שהתחלתי לתרגל פאלון גונג, לא הייתי צריכה יותר ללכת לטיפול רפואי בגלל שכבר לא חליתי בכלל.

ביולי 20, 1999, שלטונו של ג'יאנג זמין התחיל ברדיפה של פאלון גונג. אני יודעת בברור שמתרגלי פאלון גונג אינם פושעים בכל צורה שהיא. גברת דו, המורה שלי, גם אמרה שחייהם של בני אנוש הם יקרים מאוד. האם מתרגלי פאלון גונג אינם בני אנוש? המשטרה כבר הכתה יותר מ-1000 מתרגלים עד מוות!

"משרד 610" אפילו הכריח מתרגלים לשתות שתן. 18 מתרגלות הושמו בתאי מאסר יחד עם גברים פושעים לאחר שהמשטרה הפשיטה אותן מבגדיהן! עד כמה המעשים הללו מגונים!

כל מה שאני רוצה לאמור זה: "החזירו את שמו הטוב של המורה! שקמו את המוניטין הטוב של מתרגלי פאלון גונג!"