(Minghui.org)

ב-21 בספטמבר, 2003, ועידת פאלון דאפא בארה"ב המערבית לשיתוף התנסויות של שנת 2003 נערכה בהוד ובהדר בעיר לוס אנג'לס, קליפורניה. כמעט אלף מתרגלי פאלון דאפא מכל רחבי ארה"ב הגיעו כדי להשתתף בועידה.


הצהרות שמסרו פקידי ממשל קליפורניים בדרגים שונים כדי לחלוק כבוד לפאלון דאפא


שליחת מחשבות נכונות


מתרגלים משתפים בהתנסויות

רשימה חלקית של הצהרות שפורסמו על ידי פקידי ממשל קליפורנים בדרגים שונים כדי לחלוק כבוד לדאפא הוקראו במהלך ועידת הפא. מתרגלים חלקו את התנסויותיהם והבנותיהם על האופן בו עשו היטב את שלושת הדברים שהמורה דרש מאתנו לעשות במשך תהליך הטיפוח בתיקון-הפא. משאלת הלב של המתרגלים להציל יצורים חיים, הכנות שלהם בהסתכלות פנימה בעת שהם נתקלים בקונפליקטים, השחרור שלהם את העצמי בתהליך תיקון-הפא, הצבת הפא ואחרים בעדיפות ראשונה וכמו כן ההתמזגות לגוף האחד מאוד נגעו ללב.

בזמן ועידת הפא, המורה הנערץ שלנו התקשר במיוחד כדי לשלוח את ברכותיו למשתתפי הועידה ואיחל לה הצלחה מלאה!

דרך הועידה הזו, המתרגלים חשו שתיקון הפא מתקדם במהירות. אנו נחלוק את התנסויותינו והבנותינו בכנות, נתאם אחד עם האחר באופן הרמוני ונחתור קדימה יחדיו כדי להגשים את הנדרים הפריהיסטוריים שלנו.