(Minghui.org)

ב-20 לינואר 2003, בית משפט בארה"ב קיבל ממתרגלי הפאלון גונג את המסמכים המבקשים ערעור בנוגע לתביעה נגד ג'יאנג זמין. בשעה אחת בלילה, עורך הדין מטעם התביעה ערך מסיבת עיתונאים במלון הילטון שיקגו.

התביעה נגד ג'יאנג זמין בשיקגו היא אחת ממספר תביעות ברחבי העולם. מתרגלי הפאלון גונג אמרו שמאז שמשטרו של ג'יאנג החל את מסע הרדיפה לפני מעל לארבע שנים, יותר מ-800 מקרי מוות של מתרגלים שעונו למוות אומתו חרף שכבות על גבי שכבות של חסימת מידע. בגלל הרדיפה הזו, מתרגלי הפאלון גונג הגישו תביעה נגד ג'יאנג זמין באשמת רצח עם.

התביעה לכדה את תשומת הלב של הקהילה המשפטית, והיא נחשבת כארוע כביר בעיני פעילי זכויות אדם, בעת שמתרגלי הפאלון גונג ממשיכים לחפש אחר צדק וזכויות אדם דרך ערוצים שלווים וחוקיים.