(Minghui.org)

ראש לשכת ניהול בית-הכלא ג'ו, וסגן ראש הלשכה יו גואנג-שנג, הכריזו בפומבי על הקמת מרכז (מחלקת) תיקון פסיכולוגי. התיכנון שלהם היה להשתמש בעינוי אכזרי המוכר כ-"מיטת סדום", כדי להמשיך ולרדוף מתרגלי דאפא הכלואים בימים אלה בצינוקות מבודדים, שאסור כבר לעשות בהם שימוש. הפקידים הרשמיים האחראים למחזור רדיפה חדש זה הם: הקומיסר הפוליטי של בית הכלא ג'ילין ליו צ'אנג-ג'יאנג, מנהל מחלקת החינוך טאן פו-הואה, מנהל מחלקת העסקים של בית-הכלא ליו ווי, וקצין מחלקת החינוך לי יונג-שנג. הם התחלפו ביניהם לפי התור בליווי מתרגלי דאפא למרכז התיקון הפסיכולוגי

 

עינויי "מיטת סדום" באים בשלושה שלבים.

שלב 1. ארבעת הגפיים של האדם נקשרות לארבעת פינות המיטה הקשה.

שלב 2. כאשר הגפיים קשורות למיטה, הגוף מורם גבוה באוויר ונמתח לארבעת הכיוונים, דבר הגורם לכאבים חזקים ביותר.

שלב 3. לאחר שהגוף מורם ונמתח, שמיכה מקופלת ומגולגלת נדחפת בכוח כדי לתמוך בתנוחת המתיחה. לאחר מכן הגוף נמתח באופן קבוע לארבעת הכיוונים אחרי כן הגוף נלחץ כלפי מטה כדי לגרום לכאבים מקסימליים.

הם העבירו את המתרגלים ליו ג'או-ג'יאן ואת ג'אנג וון מצוות המוגבלים למרכז לתיקון. ליו ג'או-ג'יאן איבד ממשקלו בגלל שביתת הרעב, וירק דם באופן קבוע.

המתרגלים ג'אנג צ'ון-יו ו-וואנג ג'יון-צ'נג היו קשורים ומתוחים על "מיטת סדום". השוטרים ניסו להכריח את המתרגל ג'אנג צ'ון-יו לחתום מחדש על "ארבעת ההצהרות "* אבל ללא הצלחה. השוטרים האלה ניצלו את האסירים הרגילים לרדוף מתרגלי דאפא באמצעות הענקת נקודות **" עבור פעולותיהם. הם ראו שכמה מהמתרגלים יכלו לשאת את היותם מתוחים על "מיטת סדום", ולכן authorities הממונים הרימו את גופותיהם יותר גבוה באוויר, דחסו יותר שמיכות מגולגלות תחת גביהם, ואז לחצו יותר חזק על גופות המתרגלים. וו יי-פנג היה כלוא עתה בצוות המוגבלים למעלה מחודשיים. רק בגלל שלא חתם על "ארבעת ההצהרות" על זאת שהוא מתכחש לתרגול פאלון גונג, הוכה באכזריות בידי השוטר יאנג גואנג מהצוות השלישי ונשלח בחזרה לצוות המוגבלים היכן שהוא כלוא בימים אלו. מונחים ע"י ראש צוות המוגבלים, האסירים שוי ג'י-גאנג ו גאו יו-לין מתחו באופן ברוטלי את זרועותיו ורגליו של וו יי-פנג על "מיטת סדום" וגרמו לעורו להקרע, אבל הם לא יכלו לגרום לו לכתוב מילה על התכחשותו לאמונתו בדאפא.

מעשי העינויים המתוארים לעיל בוצעו ע"י לי יונג-שנג והיו תחת ההוראות הישירות של מנהלי בית-הכלא, ליו וטאן. ליו וטאן טענו כי הקימו את מרכז פסיכולוגי לתיקון, והזמינו מומחי פסיכולוגיה ואת חברי מועצת התאחדות הפסיכולוגים. כל זאת נעשה בכדי לרמות את החברה ולכסות על האמת שהם רודפים את פאלון גונג. ג'נג ווי-דונג מעונה כמעט שלושה חודשים על "מיטת סדום" בצינוק מבודד וגם מוכה כל יום. מנהל הכלא לין מהצוות החמישי הוא אחד מראשי הרודפים. התנהגותו היא האכזרית ביותר.

* הצהרות המוכיחות כי הם מסכימים להתכחש לאמונתם ולותר על התרגול.

** האסירים יכולים לצבור נקודות המפחיתות את תקופת מאסרם.