(Minghui.org)

הערת העורך: אתר האינטרנט קלירויסדום מארח את "שיתוף ההתנסויות הראשון בכתב של מתרגלי פאלון גונג מסין" .

הגוף הראשי של מתרגלי פאלון דאפא נמצא בסין, ולאורך חמש שנים של רדיפה מתמשכת הם צברו שפע של שיעורים והתנסויות, מחשבות והשתפרויות. הם נעשו יותר בהירי מחשבה, ראציונלים ובוגרים תוך כדי טיפוח בתקופת תיקון הפא. ההתנסויות הכתובות שלהם ישאירו לעולם אגדות יקרות עבור העתיד. תחת מעטה כבד של רדיפה קשה, בחמש השנים האחרות רוב המידע שהובא לציבור דרך האתר היה כדי לחשוף את הקיצוניות של הרדיפה, והפעולות האמיצות של מתרגלים בעומדם למול אכזריות זו. כעת, האתר מארח את "שיתוף ההתנסויות הכתוב הראשון של מתרגלי פאלון גונג בסין". זאת כדי לאפשר למתרגלים לסלק בצורה טובה יותר את הרוע בעזרת מחשבות ישרות, לאמת ולאשר את הפא ולחשוף את העובדות בצורה יותר מקיפה ויסודית, וגם בכדי לפצות על המחסור בסביבת טיפוח ולתת את האפשרות להשתפר כגוף אחד ע"י ועידת פא רבת משתתפים בסין לשיתוף התנסויות. מכיוון שהמתרגלים בסין לא יכולים להציג את ההתנסויות שלהם באופן פרטי בועידה, אתר קלירוויסדום יפרסם את ההתנסויות הכתובות שלהם מעל דפי האתר במדור דעות והתנסויות.

ג'יאנג וחבורתו עשו שימוש בכל משאביה של סין כדי לרדוף אחר הפאלון גונג, החלה הרדיפה ב-20 ביולי, 1999. מתרגלי השיטה בסין נשארו לעומת זאת מתמידים בתירגול השיטה. בהבהירם את האמת וחושפם את הרדיפה, המתרגלים מגינים על הפא ומאמתים את הפא. מאז פירסום המאמר מאת מאסטר לי בועידת הפא בפלורידה ב-29 בדצמבר, 2001, המתרגלים בסין נעשו יותר צלולים בהבנתם את שלושת הדברים שיש על מתרגלי הדאפא לעשות, שהם למידת הפא ביסודיות, שליחת המחשבות הנכונות והבהרת האמת. הם מתרגלים בחריצות ומשפרים את טבע הלב שלהם, מאמתים את הפא ומצילים יצורים חיים , ומבססים את המידות הטובות הגדולות שלהם, מה שעושים גם שאר המתרגלים בחמישים מדינות נוספות מסביב לעולם.