(Minghui.org)

בסוף חודש נובמבר 2004 התאספו אלפי מתרגלי פאלון גונג מכל רחבי העלם במנהטן, כדי לקיים פעילויות רחבות-הקף להבהרת האמת אודות הפאלון גונג. מטרת הפעילויות לחשוף את הרדיפה האכזרית המתנהלת נגד הפאלון גונג על-ידי סיעתו של ג'יאנג, ולהביא לסיומה. גברת מה צ'ונפו, בת השמונים ושלוש מתגוררת בקליפורניה. ב-20 בנובמבר, השתתפה בתהלוכת הפאלון גונג וצעדה במורד שדרת מדיסן, מרחוב 36 ועד רחוב 56.


גברת מה מסיימת את כל מסלול הצעדה

גברת מה משתתפת ב"קיר האמת הגדול"

גברת מה סיפרה, שסבלה מלמעלה מעשרה תחלואים לפני שהחלה לתרגל פאלון גונג. לחץ הדם שלה הקשה על אספקת הדם שלה למוח וללב, וכתוצאה מכך סבלה ממחלת לב אשר גרמה לכאבים בכל גופה. בתוך חמש שנים היא עברה שלושה ניתוחים רציניים. אף לא שיטה רפואית אחת עזרה לה להחלים, לא הרפואה הסינית, לא הרפואה המערבית, ולא תרגילי צ'יגונג למיניהם. היא נאלצה ליטול מדי יום חופן גלולות, כדי להקל על כאביה. גברת מה וויתרה על כל תקווה להחלים עד אשר נתקלה בפאלון גונג. היא חוותה נחמה והקלה שטרם חוותה קודם לכן. היא ספרה שטופת דמעות: "הודיתי לפאלון דאפא על שנתנה לי חיים חדשים!"

גברת מה סיפרה, שג'יאנג זמין פתח ברדיפה אכזרית נגד הפאלון גונג מתוך קנאה אישית. לכן, נסעה לניו-יורק כדי לספר לאנשים על התועלת של הפאלון גונג ועל אכזריות הרדיפה שמנהל ג'יאנג.

גברת מה נסעה לגרמניה, לצרפת, לאיסלנד, לקנדה ולערים גדולות אחרות ברחבי ארצות-הברית לפעילויות של הבהרת האמת. יש לה שלושה בנים המתגוררים בארצות-הברית. האחד הוא יזם, האחר מהנדס בכיר, והשלישי איש עסקים. כולם למדו על התועלת של הפאלון גונג מאמם והם תומכים כספית בפעילויותיה להבהרת האמת. הם לעולם לא יאמרו שאמם פועלת יותר מדי למען הפאלון גונג.

גברת מה אמרה: "מנהטן היא מרכז עולמי כלכלי ראשי. אני נמצאת כאן כדי לספר לעולם על יתרונות הפאלון גונג וכדי לקרוא לכל האנשים טובי הלב לעמוד יחדיו כדי לעצור את הרדיפה."

מיטב איחולינו לאישה קשישה אדיבה זו!