(Minghui.org)

בשבת, ה-11 בדצמבר 2004 הקימו מתרגלי הפאלון גונג אתרים להבהרת-אמת במרכז פראג, עיר הבירה של הרפובליקה הצ'כית. הפעילויות תוכננו על מנת לאפשר לאנשים ללמוד על רצח-העם של הפאלון גונג בסין ולהפנות את תשומת ליבם לרדיפה שנמשכה למעלה מחמש שנים. ה-10 בדצמבר היה יום זכויות האדם הבינלאומי, מה שסיפק הזדמנות טובה לעריכת האירוע.
אנשים רבים עצרו על מנת להביט בשלטים ושאלו שאלות רבות. לדוגמא, "מדוע הם נרדפים?" המתרגלים סיפרו להם על ההתפשטות הרחבה של הפאלון גונג בסין ואיך פתחה סיעתו של ג'יאנג ברדיפה, מתוך קנאה בפופולריות הגבוהה של המתרגלים שהולכים על פי עקרונות של אמת-חמלה-סובלנות. מתרגלים גם סיפרו לאנשים שמיליוני מתרגלים נעצרו ונכלאו באופן בלתי חוקי על ידי המשטרה הסינית, והתעללו בהם. פעילי זכויות האדם אימתו ותיעדו 38,000 מקרים של התעללויות ועינויים. אנשים חיים תחת לחץ עצום. ג'יאנג התכוון להשמיד את הפאלון גונג ונתן את ההוראה "מתרגלי הפאלון גונג שנרצחו ייחשבו כמתאבדים". קבוצתו של ג'יאנג ניצלה לרעה את התקשורת שנשלטת על ידי הממשלה על מנת להשמיץ את הפאלון גונג ולחסום מידע על עתירות בכל רחבי העולם הקוראות לשים קץ להפרת זכויות האדם בסין, כמו גם מידע לגבי תביעות רבות שהוגשו בכל העולם כנגד ג'יאנג ושותפיו לפשע. מספר גדול של אנשים הביע התעניינות ללמוד את הפאלון גונג והתעניין בפרטים לגבי אתרי תרגול מקומיים. כל כיתות לימוד התרגילים הם חינם (ללא תשלום). מתרגלים מלמדים את התרגילים בהתנדבות. אנשים רבים נדהמו מהתועלות הרבות שהמתרגלים הפיקו, משיפור בריאותם הפיזית והנפשית ושיפור הקשרים המשפחתיים שלהם.