(Minghui.org)

עדות על מעצר מתרגלי פאלון גונג בפאריז

אני היא גאו יו-דונג, אזרחית סינית שכרגע חיה בלונדון, אנגליה. (כתובת ומספר טלפון הושמטו)

ב-23 בינואר בעלי, בני ואני הגענו לפאריז. ב-24 לחודש בסביבות השעה 12, הלכנו לשער הניצחון והיינו מוכנים לצפות במצעד בשנז אליזה. ביציאת הרכבת התחתית של שער הניצחון קיבלתי עלון שחולק על ידי דיילת של אייר פראנס, אבל הוא נשמט בטעות ביציאה. כשחזרתי לאחר שהשבתי את העלון, ראיתי כמה אנשים עומדים ליד החברים שחיכו לי, מנופפים לי, מחווים תנועות שאבוא אליהם. כשהתקרבתי, כמה אנשים גדולים אחזו לפתע בשתי ידי מאוד בחזקה. שאלתי אותם "למה?" באנגלית. הם אמרו שהם לא מבינים אנגלית והידקו את אחיזתם אף יותר, הרימו אותי, ודחסו אותי לטנדר משטרתי שחנה בסביבה.

בסביבות השעה 14:00, חברי ואני נלקחנו לתחנת המשטרה של המחוז ה-17. היו עשרה אנשים בטנדר, מהם שניים שלא הכרתי. זיהיתי את שבעת האחרים, כיוון שהם כולם היו מתרגלי פאלון גונג מצרפת או מאנגליה.

כשהגענו לתחנת המשטרה, שמותנו וכתובתנו בפאריז נלקחו. הובאתי לחדר וראיתי שאלו שנלקחו לשם לפנינו היו כולם כבולים באזיקים לספסלים. אחרי חצי שעה, שאלתי שוטר מדוע נלקחנו לשם, ואמרתי לו שאנו חייבים להשתחרר מיד. השוטר אמר שהוא ידווח על כך לממונים עליו, ויחכה שהם יחליטו.

שעה נוספת חלפה. נלקחתי למשרד עם גברת אחרת, שם שוטרת אמרה לנו שהיא תרשום את המידע האישי שלנו. דרשתי שתסביר מדוע נעצרנו ונלקחנו לשם מלכתחילה. היא הצביעה על העלון של פאלון גונג שעל השולחן ואמרה, "בצרפת, אסור לחלק את אלו ברחוב ללא רשות." אמרתי שלא חילקתי אף עלון. שאלתי אותה האם נעצרתי בגלל הצעיף הצהוב שלבשתי. היא אמרה שכן.

שאלתי אותה מדוע גברת אחרת נלקחה לתחנת המשטרה בעוד שהיא לא חילקה עלונים ואף לא לבשה צעיף צהוב. היא הצביעה על העלון של פאלון גונג שהונח על השולחן שוב, ואמרה שזה כיוון שאנו כולנו חלק מזה. הממונים עליה עשו את ההחלטה הזו בגלל לחץ פוליטי.

היא לא עשתה לנו כלום. גם היא לא הבינה מדוע נלקחנו לתחנת המשטרה. אחרי שרשמה את הפרטים שלי, שוחררתי בסביבות השעה 17:00