(Minghui.org)

הארגון העולמי לחקר רדיפת הפאלון גונג

  http://www.upholdjustice.org

 Email: contacts@upholdjustice.org

30 לינואר, 2004

נשיאה הנכבד של צרפת, ז'אק שיראק,

פלאס דה-אליזה

רחוב דה פואבורג 55 סנט הונור

75008 פאריס.

כבוד הנשיא,

אנו מזועזעים לשמוע כי ב-24 וה-26 לינואר, מתרגלי פאלון גונג שקטים נעצרו וזכו ליחס גס ממשטרת פאריס. המשטרה טענה שהצבע הצהוב ופריטי לבוש וקישוט עם המילים "אמת-חמלה-סובלנות" היו בלתי חוקיים באותם ימים. מעשים אלו זהים בצורה מדאיגה לאלו אשר מבוצעים על ידי המשטרה הסינית ברדיפתם אחר הפאלון גונג. ארגוננו מודאג מאוד מהעובדה שעיוות צדק שכזה התרחש במדינה הדמוקרטית של צרפת.

הארגון לחקר הרדיפה החל לחקור את ניסיונותיה של הממשלה הסינית לייצא את הרדיפה כנגד הפאלון גונג למדינות שונות באמצעים פוליטיים, כלכליים ודיפלומטים. נוכחנו לגלות שרוב המדינות המערביות מודעות לרדיפה ורצח העם של מתרגלי הפאלון גונג בסין וגינו והתנגדו לניסיונות של המשטר הסיני לייצא את הרדיפה לאדמתם. לדוגמא, ביולי 2002 הקונגרס האמריקאי העביר פה אחד את החלטה 188, שקוראת לסיום הרדיפה בסין ולחקירה של הדוחות לגבי מקרים בהם הוטרדו מתרגלי פאלון גונג בארה"ב על ידי סוכנים סיניים. אף על פי כן כמה מדינות נכנעו ללחץ הסיני בתמורה להטבות פוליטיות וכלכליות. בזמן ביקורים רשמיים של בכירים סיניים, מדינות אלו נטשו את העקרונות הדמוקרטיים ואת מחויבותם לשמור על הצדק. לעיתים הם אף הפרו את חוקיהם עצמם ואת זכויות האזרח הבסיסיות של מתרגלי הפאלון גונג.

התנהגותם המוטעית של כוחות המשטרה הצרפתיים היא הוכחה לכך שהמשטר הקומוניסטי של סין אכן מייצא את הרדיפה לארצות שונות. הארגון לחקר הרדיפה החל החקירה על תקריות אלו ונמצא בשלב של איסוף עדויות. דו"ח החקירה המלא יפורסם בקרוב. מעבר לכך, ב-8 בדצמבר, 2003 הארגון לחקר הרדיפה, יחד עם ארגונים בינלאומיים נוספים ממדינות שונות יסד את "המועצה לבית משפט בינלאומי מיוחד לרדיפת הפאלון גונג". אנו נצטרף לאחרים מכל העולם לקדם את הקמתו של בית משפט בינלאומי מיוחד לנושא רדיפת הפאלון גונג. בית משפט מיוחד זה יסתמך על התקדים שהוקם על ידי משפטי נירנברג בכדי להביא את אלו שיזמו והשתתפו ברדיפת הפאלון גונג למשפט.

כבוד הנשיא, העם הצרפתי לא ישכח לעולם את הסבל שהוא נשא בזמן מלחמת העולם השנייה. לאורך ההיסטוריה, טרגדיות נגרמו כתוצאה מהבלגה ואף כניעה לאלימות. בוודאי תסכים לכך שאסור לסין לייצא את הרדיפה של הפאלון גונג לצרפת. אנו מאמינים שלא בחרת באי הצדק שנעשה; אולם על מדינה ריבונית ודמוקרטית מוטלת האחריות לחקור ותקן את העוולות שנגרמו על פקידי ממשלתה. הארגון לחקר הרדיפה מוכן לשתף פעולה עם ממשלתך בכדי להמשיך ולחקור את הנושא הזה בכדי להביא לתוצאה חיובית ולמזער את ההשפעה השלילית שאי צדק זה עשוי להביא למוניטין של צרפת.

בכבוד רב,

ג'ון נאש,

נשיא.

עותקים:

שגרירות צרפת בארה"ב

משרד החוץ הצרפתי.

משרד המשפטים

המשרד לעניינים בינלאומיים