(Minghui.org)

(17 במארס 2004) תמונה זאת צולמה בכיכר דונג-מן בעיר שואנג-צ'נג, פרובינציית היילונג-ג'יאנג. מתרגלי פאלון גונג (פאלון דאפא) בתרגול קבוצתי לפני התחלת הרדיפה נגד הפאלון גונג מצד המשטר (הרדיפה החלה ב-20 ביולי 1999)